Interns

Hos Den Sociale Retshjælps Fond gør vi i stor grad brug af praktikanter til at supplere vores frivillige og faste medarbejdere. Dette er der flere årsager til. Først og fremmest er praktikanter her oftest på fuld tid i tre til seks måneder, hvilket giver dem mulighed for at gå i dybden med arbejdet. Det er en stor fordel i forhold til både sagsbehandling, hvor vi får mulighed for at hjælpe endnu flere klienter, og arbejdsopgaver generelt, fordi det betyder, at de hurtigt kan komme ind i arbejdsgangene. En stor del af praktikanterne vælger at fortsætte som frivillige efter praktikopholdet, hvilket er meget værdsat fra organisationens side. Desuden er det generelt af stor vigtighed for os at løfte en del af det samfundsansvar vi alle har for at give unge mennesker en god start på arbejdslivet. Praktikophold giver de studerende mulighed for at anvende teori på praksis. Derved får de mulighed for at supplere deres teoretiske kompetencer med praktiske kompetencer, hvilket giver dem et værdifuldt salgsargument, når de efter endt studie skal søge job. Samtidig kan deres fremtidige arbejdsgivere drage fordel af, at de har stiftet erfaring med livet på en arbejdsplads. 

Uddannelsessteder

Den Sociale Retshjælps Fond tager imod praktikanter fra en lang række forskellige studieretninger. Det er vores erfaring at mange studerende har kompetencer, som vi kan drage stor fordel af, og som de selv kan få lov til at afprøve og videreudvikle hos os. Det ansvar og den erfaring vores praktikanter får under praktikophold, bliver værdsat af både praktikanter og uddannelsesinstitutionerne. Vi bliver inviteret til karrieredage og deltager meget gerne for at skabe en god kontakt til kommende praktikanter. Det tætte samarbejde er således til gavn for de studerende, for uddannelsesstederne, for os og i sidste ende for vores målgruppe. Vi har gennem tiden samarbejdet med mange uddannelsesinstitutioner om praktikophold for studerende, herunder:

 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Roskilde Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Copenhagen
 • Business School
 • Copenhagen Business Academy
 • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • Erhvervsakademi Lillebælt
 • Erhvervsakademi Dania Silkeborg
 • Erhvervsakademi Dania Hobro
  IBA Erhvervsakademi
 • KoldingErhvervsakademi Dania Viborg
 • VIA University College
  Professionshøjskolen Metropol.

Studieretninger

Vores praktikanter har igennem tiden haft mange og meget forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Retshjælps Fond og løfter den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Vi har igennem årene haft praktikanter med en baggrund inden for jura til rådgivningsindsatsen og praktikanter af administrativ karakter til at bakke rådgivningsindsatsen op. Af typiske studieretninger kan nævnes:

 • Jura
 • Cand.merc./cand.merc.(jur.)
 • Socialrådgiveruddannelsen
 • Statskundskab
 • Administrationsbachelor
 • Antropologi
 • Sociologi
 • Europastudier
 • Internationale Studier
 • Cand.it.
 • Forskellige kommunikationsuddannelser
 • Multimediedesigner
 • It-teknolog
 • Webdesigner
IT

Er du IT studerende og vil du gerne prøve kræfter med at bidrage til udvikling og drift af vores it systemer og it sikkerhed samt yde support til dine kollegaer?

 

Jura

Er du jura studerende, og vil du  gerne prøve at arbejde i praksis med den teori du har lært på studiet og samtidig gøre en god gerning for dine medborgere?

Administration

Har du interesse i budgetstyring, lønbehandling og bogholderi? Som en den af din uddannelse kan du bruge dit praktikophold hos os og få selvstændig praksiserfaring.


HR & Kommunikation

Er du i gang med en kommunikations- eller administrativ uddannelse? I et praktikforløb i vores HR-afdeling kan du prøve kræfter med alle aspekter af HR-faget. 

Web & grafisk design

Er du web / grafisk designer og vil være med til at videreudvikle vores hjemmesider og platform samt øvrige materialer?


Politisk

Er du i gang med en relevant uddannelse der kan bidrage til at præge den politiske dagsorden og samtidig få stor erfaring med politiske og medie mekanismer?

IT

Er du IT studerende og vil du gerne prøve kræfter med at bidrage til udvikling og drift af vores it systemer og it sikkerhed samt yde support til dine kollegaer?

 

Jura

Er du jura studerende, og vil du  gerne prøve at arbejde i praksis med den teori du har lært på studiet og samtidig gøre en god gerning for dine medborgere?

Web & grafisk design

Er du web / grafisk designer og vil være med til at videreudvikle vores hjemmesider og platform samt øvrige materialer?


Politisk

Er du i gang med en relevant uddannelse der kan bidrage til at præge den politiske dagsorden og samtidig få stor erfaring med politiske og medie mekanismer?

Administration

Har du interesse i budgetstyring, lønbehandling og bogholderi? Som en den af din uddannelse kan du bruge dit praktikophold hos os og få selvstændig praksiserfaring.


HR & Kommunikation

Er du i gang med en kommunikations- eller administrativ uddannelse? I et praktikforløb i vores HR-afdeling kan du prøve kræfter med alle aspekter af HR-faget. 

Praktikanter igennem tiden

Nedenfor kan du finde en kort gennemgang af udviklingen af brugen af praktikophold hos Den Sociale Retshjælps Fond siden 2007.