ØVRIGE YDELSER

En løbende ydelse kan f.eks. være dagpenge, pension, fleksjob, kontanthjælp eller en friplads til dit barn. Der kan derfor også være mange forskellige grunde til,  at du modtager en løbende ydelse. Det kan være, at du har mistet dit job eller måske er du gået pension. Du kan også have fået et barn eller er blevet syg. Nedenfor kan du finde svar på de spørgsmål inden for emnerne, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er støt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Barselsdagpenge

Læs mere

Brøkdelspension

Læs mere

Børne- & ungeydelse

Læs mere

Børnetilskud

Læs mere

Dagpenge

Læs mere

Efterløn

Læs mere

Fleksjob

Læs mere

Folkepension

Læs mere

Friplads

Læs mere

Førtidspension

Læs mere

Kontanthjælp

Læs mere

Løntilskud

Læs mere

Revalidering

Læs mere

Sygedagpenge

Læs mere