BORGEFORUM

Her kan du sende din ansøgning, såfremt du ønsker at blive en del af Den Sociale Retshjælps Fonds Borgerforum.

Step 1 of 2

Kontaktoplysninger

Stamoplysninger

For at sikre en lige fordeling af kønnene på vores medlemmer af Borgerforummet, spørger vi ind til dit køn.
For at sikre en aldersmæssig fordeling af vores medlemmer af Borgerforummet, spørger vi ind til din alder.
For at sikre en bred grupper med forskellig baggrund i Borgerforummet, spørger vi ind til din beskæftigelse.
For at sikre en bred geografisk fordeling af Borgerforummets medlemmer, spørger vi ind til dit postnummer.
For at sikre en bred geografisk fordeling af Borgerforummets medlemmer, spørger vi ind til byen du bor i.