[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.7″ custom_padding=”4px||0px|||” background_color=”#003049″ hover_enabled=”0″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.4.7″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ header_font=”|600|||||||” header_text_color=”#ffffff” header_font_size=”25px”]

Eftergivelse af gæld

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.7″ custom_padding=”6px||0px|||”][et_pb_row _builder_version=”4.4.7″][et_pb_column _builder_version=”4.4.7″ type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.4.7″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” text_line_height=”1.8em”]

For mange mennesker, hvor gælden er steget dem over hovedet, kan det være en mulighed at søge om gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld. Gældssanering er for folk, hvor en stor del af deres gæld stammer fra private kreditorer, hvorimod eftergivelse af offentlig gæld er til folk, hvor langt størstedelen af deres gæld er til det offentlige. Nedenfor kan du finde en række oplysninger om, hvordan man søger de to ting, hvilke krav der er og hvad du ellers skal vide, før du søger om enten gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_padding=”1px||6px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” column_structure=”1_2,1_2″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_toggle title=” Hvad er gældssanering?” admin_label=”Toggle – Hvad er gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Gældssanering er en mulighed for at få nedskrevet din samlede gæld – typisk mod at du i en periode på fem år betaler et fastsat afdrag til dine kreditorer.
 
Du skal være klar over, at en gældssanering vil betyde, at du selv skal være villig til betale alt, hvad du har til overs, ud over et rådighedsbeløb, i en nærmere fastsat periode.
 
Du skal indlevere en ansøgning til skifteretten, hvorefter denne tager stilling til, om der kan bevilges en gældssanering og under hvilke vilkår.
 
Gældssanering gives, hvis det vurderes, at du ikke er i stand til – og ikke inden for de næste mange år har udsigt til – at kunne opfylde dine gældsforpligtelser. Det er gratis at ansøge om gældssanering.
 
Se også www.domstol.dk – søg på gældssanering, hvorved du kan finde en vejledning samt et ansøgningsskema.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg få gældssanering?” admin_label=”Toggle – Kan jeg få gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Reglerne for gældssanering er temmelig restriktive, og den største forhindring for gældssanering er, hvis din gæld hovedsageligt består af forbrugslån.

 

Desuden skal du have afklarede økonomiske forhold, dvs. at du har en fast varig indtægt, såsom et lønnet arbejde, førtidspension, folkepension mv.

 

Gælden er erhvervsmæssig

Hvis langt størstedelen af din gæld er erhvervsmæssig, og du er gået konkurs, enten personligt eller med dit selskab, gælder der særlige – lempeligere – regler.
Fx behøver du i dette tilfælde ikke at have afklarede økonomiske forhold.

 

Du må ikke have handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, og din gæld må ikke være pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende handlinger. Det vil kræve en konkret vurdering af dine økonomiske forhold at fastslå, om det vil være muligt for dig at få gældssanering.

 

Tilfælde hvor der ikke kan opnås gældssanering

Gældssanering kan ikke opnås, hvis følgende gør sig gældende:
 • Dine økonomiske forhold er uafklarede.
 • Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, eksempelvis:
  • Du har stiftet gæld på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at opfylde dine økonomiske forpligtelser.
  • Du har påtaget dig en finansiel risiko, der stod i misforhold til din økonomiske situation.
  • Du har stiftet gæld med henblik på forbrug.
  • Der er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.
 • En ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold.
 • Du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed herfor.
 • Du har indrettet dig med henblik på gældssanering.
 • Du stifter ny gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

 

Ved ansøgning om gældssanering

Som ovenfor nævnt koster det ikke penge at ansøge om gældssanering. Du skal være opmærksom på ikke at stifte ny gæld efter indsendelsen, da dette vil bevirke at der gives afslag på ansøgningen. Det vil sige, at der skal være 100 % styr på selvangivelsen herunder rentefradraget, budgettet herunder ens bankkonti osv.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad sker der, når jeg har indsendt min ansøgning om gældssanering?” admin_label=”Toggle – Hvad sker der, når jeg har indsendt min ansøgning om gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Du bliver indkaldt til et møde i skifteretten, hvor skifteretten vil stille nogle supplerende spørgsmål.
 
Hvis skifteretten mener, at du har gode muligheder for at få gældssanering, vil den udpege en advokat (”skifterettens medhjælper”), som skal lave det materiale, som skal sendes til dine kreditorer.
 
Meddelelsen om, at der er indledt gældssaneringssag for dig, bliver offentliggjort i Statstidende, og herefter anmelder kreditorerne deres krav over for skifterettens medhjælper. Hvis de ikke anmelder deres krav inden for den frist på 8 uger, som står i Statstidende, bortfalder deres krav.
 
Skifterettens medhjælper laver en oversigt over dine økonomiske forhold, blandt andet betalingsevnevurdering og en forklaring på, hvordan din gæld er opstået. Dette sendes til kreditorerne sammen med et forslag til, hvor stor en del af gælden du mener, at du skal betale.
 
Der bliver så holdt et møde i skifteretten, hvor de kreditorer, der møder, kan stille supplerende spørgsmål.
Derefter tager skifteretten stilling til, om du skal have gældssanering.
 
Det er skifteretten, der betaler udgifterne til medhjælperen.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvor og hvordan søger jeg om gældssanering?” admin_label=”Toggle – Hvor og hvordan søger jeg om gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Du søger gældssanering ved skifteretten i den retskreds, hvor du bor, enten ved at sende dem ansøgningsskemaet eller indlevere den personligt hos skifteretten. Hvis du er i tvivl om, hvilken retskreds du bor i, kan du på www.domstol.dk indtaste din adresse og få oplyst, hvilken retskreds ansøgningen skal sendes til.
 

Ansøgningsskema til skifteretten

Du sender ganske enkelt et ansøgningsskema ind til skifteretten. Skemaet kan du finde på www.domstol.dk eller få udleveret fra skifteretten i din retskreds. Skemaet skal udfyldes med oplysninger om indtægter, udgifter, gældsposter, formueforhold samt din husstand.Du kan desuden medsende en blanket med svar på skifterettens mest almindelige spørgsmål, denne kan ligeledes også findes på www.domstol.dk.
 
Ud over ansøgningsskemaet skal der vedlægges følgende dokumentation: • Kopi af årsopgørelser fra skattevæsenet for de sidste 3 år. • Kopi af forskudsregistrering for de sidste 2 år. • Dokumentation for indtægter for de sidste 3 måneder (Dette kan være i form af kopi af lønsedler eller pensionsudbetalinger)
 
Hvis du er gift eller har en registreret partner eller samlever, skal de samme dokumenter medsendes for denne.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad sker der hvis jeg får gældssanering?” admin_label=”Toggle – Hvad sker der hvis jeg får gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis skifteretten vurderer, at du opfylder betingelserne for at få gældssanering, vil den afsige en kendelse herom. Ved denne kendelse bliver gælden nedsat til den procentdel, som betalingsevnevurderingen viser, at du kan betale, og den vil fastsætte en afdragsordning, oftest over 5 år.
 
Du skal være opmærksom på at din økonomi vil være stram, mens afdragsordningen kører.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad hvis jeg får afslag på min ansøgning om gældssanering?” admin_label=”Toggle – Hvad hvis jeg får afslag på min ansøgning om gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis du får afslag, får du samtidig også en begrundelse for, hvorfor man har fået et afslag. Er du utilfreds med afslaget, kan du klage. Dette kaldes kære. Klagen sker ved kære til landsretten. Selve klagen kan ske under et møde med skifteretten, hvor de skriver klagen ned og sender den til landsretten.
 

Skriftlig klage

Alternativt kan du også skrive en skriftlig klage, inden to uger efter at du har fået besked om, at skifteretten har truffet afgørelse i sagen. Fristen regnes som hovedregel fra afgørelsestidspunktet.
 
Den skriftlige klage kaldes et kæreskrift. I kæreskriftet skal du skrive, hvilket resultat du mener, sagen skal have, og en begrundelse for, hvorfor du mener, at skifterettens afgørelse er forkert. Endelig skal du også vedlægge kopi af eventuelle nye papirer i sagen.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg søge igen, hvis jeg får afslag og hvor mange gange kan jeg søge?” admin_label=”Toggle – Kan jeg søge igen, hvis jeg får afslag og hvor mange gange kan jeg søge?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Du kan søge igen, hvis er sket ændringer i de forhold, der var grunden til det tidligere afslag. Der er ingen fast tidsgrænse eller grænse for, hvor mange gange du kan søge om gældssanering.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Jeg har mange forbrugslån, kan jeg få gældssanering?” admin_label=”Toggle – Jeg har mange forbrugslån, kan jeg få gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Det vil som udgangspunkt udelukke gældssanering, hvis en stor del af din gæld er forbrugslån. Hvis forbrugslånene er optaget for mindst 4-5 år siden, har du dog alligevel en mulighed.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg få hjælp til at ansøge om gældssanering?” admin_label=”Toggle – Kan jeg få hjælp til at ansøge om gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din ansøgning om gældssanering, er der flere muligheder, alt afhængig af hvilken og hvor meget hjælp man har brug for.
 

Kontakt skifteretten

Ved spørgsmål vedr. din ansøgning eller hvordan det foregår i skifteretten, kan du blandt andet kontakte skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Du kan finde skifteretten samt læse mere om gældssanering via www.domstol.dk.
 

Kontakt retshjælps- eller gældsrådgivningorganisation

Derudover kan du kontakte en af landets retshjælpsorganisationer eller gældsrådgivningsorganisationer, der, alt afhængig af hvilken organisation du kontakter, kan yde rådgivning samt sagsbehandling i form af blandt andet hjælp til udfyldning og indsendelse af ansøgningen.
 
Du kan finde retshjælpsorganisationer og gældsrådgivningsorganisationer HER.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg få gældssanering når jeg er på en offentlig ydelse?” admin_label=”Toggle – Kan jeg få gældssanering når jeg er på en offentlig ydelse?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis du modtager offentlige ydelser, såsom kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge eller SU, kan du ikke få gældssanering.
 
Grunden til dette er, at du har såkaldt ”uafklarede” økonomiske forhold, fordi disse offentlige ydelser anses for at være midlertidige, og dermed vurderes det også, at du senere vil kunne få et arbejde og betale sin gæld af.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Jeg er indsat, kan jeg få gældssanering?” admin_label=”Toggle – Jeg er indsat, kan jeg få gældssanering?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Det vil som udgangspunkt udelukke gældssanering, hvis din gæld stammer fra strafbare eller erstatningspådragende forhold. Det gælder også, hvis det er sagsomkostninger.
 
Flere organisationer herunder også Den Sociale Retshjælps Fond arbejder dog på at få dette ændret, så også sagsomkostninger kan indgå i en gældssanering og derfor skal du ikke give op, men i stedet forsøge at overholde dine afdragsordninger eller sikre at du løbende orienterer dine kreditorer samt vise vilje, så du i fremtiden eventuelt kan søge om gældssanering, hvis reglerne ændres.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad betyder eftergivelse af offentlig gæld?” admin_label=”Toggle – Hvad betyder eftergivelse af offentlig gæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Har du offentlig gæld, eksempelvis restskat, kan det være relevant for dig at søge om eftergivelse af din gæld til det offentlige. Det er SKAT, der som inddrivelsesmyndighed tager stilling til, om der kan ske eftergivelse af din gæld.
 
Formålet med eftergivelse er at sikre, at der kan laves en samlet ordning for al gæld til det offentlige. Du skal indlevere en ansøgning om eftergivelse af offentlig gæld til SKAT.
 
Du kan få gælden eftergivet helt eller få den nedsat, således at du får en ordning med afdragsbetaling for den resterende del.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg søge om eftergivelse af offentlig gæld?” admin_label=”Toggle – Kan jeg søge om eftergivelse af offentlig gæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Der kan søges om eftergivelse for fordringer med renter, gebyrer og andre omkostninger, såfremt det kan bevises at man ikke er i stand til at betale sin gælde inden for nærmere fremtid, som er fem år og frem. Så vil det antages, at eftergivelsen vil føre til en varig forbedring af ens økonomiske forhold. Tilsvarende kan der søges om eftergivelse hvis man hæfter for et selskab som skylder penge til det offentlige.

I afgørelsen lægges der vægt på gældens alder, jo ældre gælden er desto bedre. Dog hvis skyldner har anden betydelig gæld kan eftergivelse nægtes, da varig forbedring af økonomiske forhold ikke kan overholdes. Afgørelsen af eftergivelsessagen kan ende ud i at alt gælden bliver fjernet eller at man skal betale et månedligt beløb hver måned i 3-5 år. Dette afgøres af den enkelte dommer. For socialt udsatte vil en godkendt eftergivelse ende ud i at man skal betale 1/48 del af gælden over de næste 4 år.

Eftergivelse kan tilbagekaldes, såfremt skyldneren i forbindelse med eftergivelsessagen har ikke oplyst korrekte oplysninger i eftergivelsesansøgning eller ikke opretter sin aftale om de månedlige betalinger.

Der kan ikke gives eftergivelse hvis

– Skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede. Det vil sige at skyldneren ikke har en fast indtægt. Fast indtægt betegnes som, at du er i arbejde, er i fleksjob, er under uddannelse eller er under revalidering, og at du ikke længere får kontanthjælp. Hvis du ikke er noget af det ovennævnte, så vil du ikke kunne få eftergivelse.

– Skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, hvor der er stiftet en stor gæld og som er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, herunder:

 • Skyldneren har optaget lån, som skylderens økonomi ikke kan overholde tilbagebetaling.
 • er stiftet med henblik på forbrug eller
 • er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.
– Gæld som er skiftet ved strafbare eller erstatningspådragende forhold. – Skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor.

– Skyldneren har indrettet sig med henblik på eftergivelse eller

– Skyldneren stifter ny gæld til det offentlige, efter at eftergivelsessag er begyndt.

 
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.4.7″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” text_line_height=”1.8em”]

I folderen “Gældssanering” kan du finde information om, hvad gældssanering er, hvordan du søger om gældssanering, og hvilke betingelser du skal opfylde for at blive tilkendt gældssanering.

HentFolder-Button

[/et_pb_text][et_pb_button _builder_version=”4.4.7″ hover_enabled=”0″][/et_pb_button][et_pb_toggle title=” Hvor søger jeg om eftergivelse af offentlig gæld?” admin_label=”Toggle – Hvor søger jeg om eftergivelse af offentlig gæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
For at søge om eftergivelse af offentlig gæld, skal du gå ind via www.skat.dk og søge efter eftergivelse af offentlig gæld, hvor du finder et ansøgningsskema og yderligere informationer om hvordan du søger.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvordan søger jeg om eftergivelse af offentlig gæld?” admin_label=”Toggle – Hvordan søger jeg om eftergivelse af offentlig gæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Først udfylder du en blanket på www.SKAT.dk, derefter skal denne sendes til: SKAT, Postboks 49, 4930 Maribo.
 
Du kan også logge på www.skat.dk/tastselv med NemID, for at sende den på mail. På den måde bliver dine personlige oplysninger beskyttet.
 
Du skal klikke på Vælg kontakt – Send e-mail - Emne: Gæld til det offentlig e/ Eftergivelse af gæld til det offentlige – Skriv mail. Husk at vedhæfte bilag.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad sker der hvis jeg får eftergivet min offentlige gæld?” admin_label=”Toggle – Hvad sker der hvis jeg får eftergivet min offentlige gæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis Inddrivelsesmyndigheden vurderer, at du opfylder kravene for at få eftergivet din offentlige gæld, kan den enten lade gælden bortfalde helt eller nedsætte den, på samme måde som ved gældssanering. Hvis din offentlige gæld kun bliver nedsat, vil der blive aftalt en afdragsordning med SKAT.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Hvad hvis jeg får afslag?” admin_label=”Toggle – Hvad hvis jeg får afslag?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Du vil modtage en afgørelse fra SKAT, hvori de forklarer, på hvilket grundlag de har afslået din ansøgning. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg søge igen, hvis jeg får afslag?” admin_label=”Toggle – Kan jeg søge igen, hvis jeg får afslag?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Du kan søge igen, hvis de forhold der begrundede det tidligere afslag, har ændret sig.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Jeg har også privat gæld, kan jeg så godt få eftergivet min offentlige gæld?” admin_label=”Toggle – Jeg har også privat gæld, kan jeg så godt få eftergivet min offentlige gæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
SKAT vil kun eftergive din offentlige gæld, hvis din gæld til private kreditorer er ubetydelig. Der er ikke noget fast beløb på, hvor meget gæld du må have til private kreditorer. Det er en individuel vurdering.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg få hjælp til at ansøge om eftergivelse af offentlig gæld?” admin_label=”Toggle – Kan jeg få hjælp til at ansøge om eftergivelse af offentlig gæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din ansøgning om eftergivelse af offentlig gæld, er der flere muligheder, alt afhængig af hvilken og hvor meget hjælp man har brug for.
 

Kontakt SKAT

Ved spørgsmål vedr. din ansøgning eller hvordan det foregår, kan du blandt andet kontakte SKAT eller gå ind via www.skat.dk og læse mere om dine muligheder for eftergivelse af offentlig gæld.
 

Kontakt retshjælps- eller gældsrådgivningsorganisation

Derudover kan du kontakte en af landets retshjælpsorganisationer eller gældsrådgivningsorganisationer, der, alt afhængig af hvilken organisation du kontakter, kan yde rådgivning samt sagsbehandling i form af bl.a. hjælp til udfyldning og indsendelse af ansøgningen.
 
Du kan finde retshjælpsorganisationer og gældsrådgivningsorganisationer HER.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg få eftergivet min offentlige gæld, når jeg er på en offentlig ydelse?” admin_label=”Toggle – Kan jeg få eftergivet min offentlige gæld, når jeg er på en offentlig ydelse?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Du kan søge om at få eftergivet din gæld til det offentlige, hvis du har modtaget en af følgende, i mindst 3 år ud af en periode på 4 år:
 • Kontanthjælp
 • Starthjælp
 • Tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse
 • Arbejdsløshedsdagpenge
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Jeg har sagsomkostninger, kan jeg få eftergivet min offentlige gæld?” admin_label=”Toggle – Jeg har sagsomkostninger, kan jeg få eftergivet min offentlige gæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Umiddelbart er det ligesom en gældssanering, derfor kan du kun få eftergivet din offentlige gæld, hvis sagsomkostninger udgør et mindre beløb af den samlede offentlige gæld. Der er ikke noget fast beløb på, hvor meget man må have i sagsomkostninger. Det er en individuel vurdering.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=” Kan jeg få eftergivet min studiegæld?” admin_label=”Toggle – Kan jeg få eftergivet min studiegæld?” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Tidligere var der særskilte regler for eftergivelse af studiegæld, men disse er pr. 1.1.2009 ophævet, og derfor gælder der ikke længere særlige regler herfor. Studiegæld eftergives hermed efter samme regler som anden offentlig gæld. Se ovenfor. Studiegæld kan også indgå i en gældssanering ved skifteretten.
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Skriv et svar