Vi bekæmper ulovlige praksisser!

Som mange af jer nok ved, så har retshjælpen haft en sag kørende hos Forbrugerombudsmanden siden oktober sidste år. Sagen handlede kort sagt om, at firmaet simbo.dk har urimelige og ulovlige aftalevilkår i deres services. Forbrugerombudsmanden afgav i starten af februar sin afgørelse. Konklusionen var, at Capitolia Aps, som er Simbos moderselskab, skulle ændre deres vilkår inden for 5 dage, og tilbagebetale alle ulovlige opkrævninger til både nuværende og tidligere kunder. Ellers ville ombudsmanden politianmelde virksomheden.

Det måske vigtigste element i afgørelsen er, at den ulovlige opkrævning på 17% af lånets saldo, hvis kunden ikke hver 30. dag indsendte adskillige dokumenter til kreditværdighedsvurdering, blev erklæret ulovligt. Forbrugerombudsmanden gik så langt som at kalde aftalerne for “(…) fremkaldt ved svig og udnyttelse af forbrugernes økonomiske vanskeligheder”, og at “Låneaftalerne (…) har en række urimelige og ugyldige vilkår om bl.a. betaling af gebyrer og morarenter”. Også Ekstrabladet har dækket afgørelsen.

Happy people

Det er svært at udtrykke i ord, hvor stor en glæde afgørelsen har været for retshjælpen og vores klienter. Sjældent er en afgørelse så entydigt til fordel for klienterne. Ombudsmanden gav os ret i alle vores anklager.

Afgørelsen er ikke kun en sejr, men viser også hvordan du som medarbejder kan gøre en varig forskel, og sikre retfærdighed i Danmark.
For mens innovationsafdelingen var tovholder på projektet, så var Gæld, Jura og Ledelsen også afgørende i forhold til at realisere projektet. Sejren er kort sagt en fælles fortjeneste!

I skal vide, at i som rådgivere og managere er helt centrale i at få sat sådanne sager i gang. Det er jer der bliver opmærksom på de her sager, når i snakker med klienterne. Det er også jer der bedst forstår hvad klienterne har brug for. Endelig har i også med en meget specialiseret viden om jeres respektive områder.

Da Capitolia Aps ikke ændrede sine vilkår, er virksomheden nu politianmeldt. Og afgørelsen har for alvor sat gang i hjulene. Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet overvejer nu at ændre retningslinjerne for vejledningen til kreditværdighsvurderinger. Store spillere blander sig nu i forløbet, såsom FinansDanmarkDansk Industri og Danske Advokater. Der ligger derfor et tungt politisk slagsmål i horisonten. Så vi arbejder på højtryk for at sikre en fair proces for borgerne! Og vi giver ikke op!

Jeg håber at du nu ved, at du kan gøre en forskel, og at du har fået mod på at være med i kampen for et mere retfærdigt system for borgerne!