VÆRKTØJSKASSE

Her kan du finde forskellige hjælperedskaber der kan hjælpe dig i forbindelse med juridiske/økonomiske emner og problemstillinger. Du kan bl.a. finde Brevskabeloner der bl.a. kan benyttes i forbindelse med samværsaftaler, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod krav fra en kreditor: Vejledninger vil bl.a. guide dig gennem et fogedretsmøde og vejlede dig til hvilke relevante dokumenter, du skal huske at medbringe til mødet; under Skemaer finder du bl.a. et budgetskema som kan bruges til at få et overblik over den månedlige og årlige økonomi. Folderne giver et hurtigt overblik over de væsentligste relevante informationer på hvert område og besvarer de vigtigste spørgsmål. De giver også relevante links til bl.a. diverse ansøgningsskemaer og yderligere information om forskellige relevante juridiske emner.

Vejledninger indenfor forskellige områder.

Skabeloner til breve, budgetskema m.v.

Foldere om forskellige juridiske emner.

Relevante links til myndigheder m.v.

Ideer til værktøjer?

Hos Dingaeldshjaelp.dk har vi et stort ønske om at kunne bidrage med de værktøjer som du kan få brug for i forbindelse med at få (gen)skabt et overblik over din økonomi / gæld, og vi har derfor også brug for dine inputs til hvilke værktøjer du har brug for herunder også gerne forslag til relevante links samt gerne flere hænder til at udvikle såvel som opdatere dem. Send derfor gerne en besked med dine forslag til værktøjer eller hvis du har værktøjer du ønsker at dele herunder også blive en del af vores team, hvor du kan bidrage til vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden samt værktøjer.