DIN STEMME

Her kan du sætte et par ord på din juridiske problematik, så vi hurtigst og bedst muligt kan vurdere, hvordan vi eventuelt kan gå videre med din sag. Det kan evt. være ved at rette henvendelse til relevante politikere eller bruge din historie som en case i medierne. På denne måde kan din historie blive fortalt til flere parter og blive hørt af alle relevante aktører, som forhåbentlig vil arbejde for at ændre den gældende praksis. Hvis du som borger har mødt systemets uretfærdigheder, er du velkommen til at kontakte os og fortælle din historie. Du kan ringe eller skrive til os og kort forklare, hvad problemet drejer sig om, så ser vi, om det er et problem vi hos Den Sociale Retshjælps Fond kan gøre noget ved.