You are currently viewing Certificering af gældsrådgivere

Certificering af gældsrådgivere

I dag kan alle kalde sig gældsrådgivere, det kræver hverken særlig uddannelse eller certificering, da der ikke er defineret officielle standarder for, hvilken kvalitet gældsrådgivning og gældssagsbehandling skal leve op til. Dermed bliver det op til den enkelte rådgiver eller organisation og dennes samvittighed at definere, hvad det vil sige at yde gældsrådgivning og gældssagsbehandling.

Vores arbejde – status

Der er stadig ingen uddannelse eller oplæring i gældsrådgivning eller bestemmelser for, hvem der må udføre gældsrådgivning. Dette forsørger Den Sociale Retshjælp at råde bod på og har derfor kørt et gældsrådgivningskursus i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus siden 2013. Der er dog stadig ingen officielle krav om, at man skal certificeres før man kan udføre gældsrådgivning, og vi arbejder derfor stadig på at få gennemført dette.

Den Sociale Retshjælp har lavet flere politiske henvendelser omkring problematikken. Disse kan læses ved at klikke i boksen til højre.

Hvorfor er certificering af gældsrådgivere en mærkesag for Den Sociale Retshjælp?

Når man kalder sig gældsrådgiver, påtager man sig et stort ansvar over for den borger, der henvender sig med økonomiske problemer. Det kan have store konsekvenser for den enkelte, hvis gældsrådgiveren ikke er tilstrækkeligt kvalificeret og der begås fejl. Derfor mener Den Sociale Retshjælp, at der bør indføres en certificeringsmodel, der stiller kompetencekrav for alle gældsrådgivere. 

Gældsrådgivning er en krævende disciplin, der beror på faglige kvalifikationer og økonomisk indsigt. De borgere, der søger gældsrådgivning, er i en uoverskuelig økonomisk situation, og besidder ikke selv ressourcerne til at overskue og håndtere deres gældsproblemer. De bør kunne have tillid til, at den person eller organisation, der kalder sig gældsrådgiver, besidder de nødvendige kompetencer til at give en korrekt vejledning. 

Gældsrådgivning er et omfattende rådgivningsfag på linje med rådgivning om fx investeringer og forsikring, og det har store konsekvenser for den enkelte borger, hvis gældsrådgiveren ikke er tilstrækkeligt kvalificeret og derfor begår fejl. Gældsrådgivning af borgere med dårlig økonomi handler ikke alene om risiko for økonomisk tab, men også om risiko for tab af eksistensgrundlag, hvis man ikke kan betale sin husleje, el, vand og varme eller andre daglige fornødenheder. 

Den Sociale Retshjælp foreslår, at der indføres et certificeringssystem, der stiller kompetencekrav til gældsrådgivere alt efter, hvor omfattende rådgivning der ydes. Det betyder, at man både skal erhverve sig en kvalificeret uddannelse og et certifikat for at yde gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælp har indført et internt certificeringssystem, der stiller kompetencekrav til vores gældsrådgivere. Certificeringsmodellen er baseret på vores trinsystem, der er inspireret af advokatvagternes, og beskriver, hvor omfattende rådgivning der ydes, og hvilke områder der ydes rådgivning indenfor. 

En vigtig del af en certificeringsordning er, at der er mulighed for at give kritik og klage over dårlig gældsrådgivning, og at der er konsekvenser for gældsrådgivere, som ikke overholder de forpligtelser, der følger af en certificering. En klageinstans under Finanstilsynet kan gennem forskellige sanktionsmuligheder, for eksempel bøder eller i særlige tilfælde fratagelse af certifikat, skabe den fornødne respekt om certifikatet. Gældsrådgivere bør, som følge af deres rolle som rådgivere, ligeledes