You are currently viewing Cafe 18 +

Cafe 18 +

Café 18+ er et projekt, som er lavet i samarbejde med Streetmanager Foreningen. Café 18+ er et klubtilbud til de 18-22 årige i Lundtoftegade, der skal supplere det nuværende kommunale fritids- og ungdomsklubtilbud, hvor aldersgrænsen er 17 år. Mange unge i udsatte boligområder prioriterer at tilbringe deres fritid i gademiljøet. En stor del af disse har brug for hjælp til at navigere uden om kriminelle miljøer eller til at komme ud af dem igen. Dette gælder også for Lundtoftegade, som i maj 2018 atter kom på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ghettoliste efter de nye kriterier. 

Én af udfordringerne i Lundtoftgade er, at de unge bliver ”overladt til gaden”, når de er fyldt 18 år, fordi de ikke længere hører under målgruppen for det nuværende kommunale fritids- og ungdomsklubtilbud. Med klubprojektet ønsker Den Sociale Retshjælps Fond Streetmanager Foreningen at tilbyde de unge mellem 18 og 22 år et alternativ til gaden i form af et sundt fællesskab, der sigter mod at skabe dem et liv uden kriminalitet og/eller misbrug af fx alkohol, stoffer, doping og ludomani. Således kan de blive støttet og vejledt i overgangen fra ung til voksen og i større grad blive en del af uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet. 

Hvis udsatte unge skal have udsigt til at komme i enten uddannelse eller i job, kræver det en helhedsorienteret indsats, der også fokuserer på eventuelle juridiske problemer og gældsproblemer. Begge ting kan være en stopklods for de 18-22 åriges vej uden om den kriminelle løbebane. Klubprojektet vil derfor ikke kun fokusere på de unges sociale problemstillinger, men sideløbende også på deres juridiske problemer og gældsproblemer. Herigennem sikres et helhedsorienteret klubtilbud, der kan bane vejen for uddannelse eller job. Dette er grundlaget for samarbejdet mellem Streetmanager Foreningen og Den Sociale Retshjælps Fond. Udover at kunne henvise de unge til Den Sociale Retshjælps Fond ved behov for videregående juridisk- eller gældsrådgivning og sagsbehandling, er Den Sociale Retshjælps Fond i projektet med til at supervisere og sikre kvaliteten af den rådgivning og vejledning som streetmanagerne selv giver de unge i klubben.