BRUG FOR HÆLP?

Den Sociale Retshjælp er en 100% offentlig støttet organisation, hvilket betyder, at der derfor er konkrete krav til hvem og hvad vi kan hjælpe med. Vi tilbyder gratis telefonisk, skriftlig, personlig og online juridisk rådgivning via vores kontorer i København, Aarhus og Horsens til alle borgere i hele landet – uafhængig af indkomst på trin 1 og til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces på trin 1-3.  

Hvem vi kan hjælpe

Ligger du under indtægtsgrænsen for fri proces, kan vi tilbyde gratis juridisk rådgivning på trin 1 samt hvor det skønnes nødvendigt også på trin 2 – 3. Indtægtsgrænsen for fri proces er pr. 2021 på 344.000 kr. om året før skat for enlige og 437.000 kr. for par – tilsammen – hertil tilføjes 60.000 kr. for hvert barn. Hvis du ligger over grænsen for fri proces, kan vi tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning på trin 1 og derefter henvise til en advokat, hvor man dog selv skal betale såfremt man ikke er dækket af en retshjælpsforsikring.

Etiske regler for vores rådgivere

Den Sociale Retshjælps Fond har i 2010 udarbejdet et sæt etiske regler for vores rådgivning, der tager udgangspunkt i organisationens værdigrundlag. Reglerne er gældende for alle vores medarbejdere og har til formål at sikre en ensartet og kvalificeret rådgivning.

De etiske regler forpligter bl.a. managerne til at udvise ”god rådgivningsskik”, hvilket betyder, at vores Managere har forpligtet sig til at udføre deres arbejde ansvarsbevidst samt varetage dine juridiske interesser, fremme din sag med fornøden hurtighed. Du kan læse de etiske regler HER.

Hvad vi kan hjælpe med

Den Sociale Gældsrådgivning har, med inspiration fra ”Bekendtgørelsen om retshjælp ved advokat, advokatvagt eller retshjælpsorganisation på trin 1-3”, udarbejdet nogle retningslinjer for den rådgivning, der tilbydes til dig som klient. Rådgivningstrinnene er udviklet for at gøre det klart for alle parter, hvad der kan forventes. Derudover fungerer vores trinsystem ligeledes som retningslinjer for vores Gældsmanagere, så de hurtigt kan vurdere, hvilken af de forskellige rådgivningsformer du som klient skal rådgives ud fra, for derved at sikre en ensartet, gennemsigtig og kvalificeret rådgivning. Du kan læse mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Trin 1, Trin 2 eller på Trin 3.