You are currently viewing Bliv i din bolig – BIDB.dk

Bliv i din bolig – BIDB.dk

Antallet af personer og familier, der har måttet pakke deres ejendele og forlade deres bolig, fordi de ikke har været i stand til at betale huslejen, har i de senere år været stigende. Dette er til trods for, at der i 2009 blev lavet lovændringer, der skulle afhjælpe problemet og forpligte kommunerne til at tage stilling til udsættelsestruede lejeres behov for hjælp. Du kan læse mere på www.blividinbolig.dk


Den Sociale Retshjælp har derfor udviklet hjemmesiden www.blividinbolig.dk. Hjemmesiden er et samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus og er udarbejdet i håbet om at mindske antallet af udsættelser fremadrettet. Hjemmesiden har blandt andet til formål at give nogle generelle informationer om de rettigheder og forpligtelser, man har som lejer. Dette gælder for eksempel i forhold til de tjenester og ydelser, man har til rådighed, hvis man har problemer med at betale husleje. Blividinbolig.dk henvender sig primært til lejere, der er eller forventes at være udsættelsestruede. Dog vil andre lejere også kunne drage nytte af oplysningerne, da mange ikke er opmærksomme på de rettigheder og forpligtelser, de har i forhold til deres lejemål og hvilke ydelser, de egentlig er berettiget til at modtage.


Den Sociale Retshjælp står også til rådighed, hvis der er brug for yderligere rådgivning omkring en potentiel udsættelse. Vi vil formentlig også komme til at arbejde med sager, hvor udsættelse har været umulig at undgå. I disse tilfælde rådgiver Den Sociale Retshjælp i forsøget på at mindske de økonomiske konsekvenser en udsættelse kan have for lejer, udlejer og samfundet som helhed. Såfremt det ikke er muligt at hindre en udsættelse, vil Den Sociale Retshjælp i fællesskab med klienten og kommunen hjælpe med det videre forløb, således at den periode, hvor klienten står uden bolig, bliver så kortvarig som mulig.