BESTYRELSEN

Bestyrelsens formål

Den Sociale Gældsrådgivnings bestyrelse har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for Den Sociale Gældsrådgivnings arbejde i tæt samarbejde med den daglige ledelse. Bestyrelsen skal hjælpe med at styrke organisationens daglige arbejde, herunder rådgivningsindsatserne såvel som det politiske arbejde. Bestyrelsen afholder møde hver tredje måned, hvor det daglige arbejde i organisationen samt eventuelle beslutninger om alt fra, hvilke fonde der skal søges midler hos, til ændringer af  værdier gennemgås.

Bestyrelsens formål

Den Sociale Gældsrådgivnings bestyrelse har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for Den Sociale Gældsrådgivnings arbejde i tæt samarbejde med den daglige ledelse. Bestyrelsen skal hjælpe med at styrke organisationens daglige arbejde, herunder rådgivningsindsatserne såvel som det politiske arbejde. Bestyrelsen afholder møde hver tredje måned, hvor det daglige arbejde i organisationen samt eventuelle beslutninger om alt fra, hvilke fonde der skal søges midler hos, til ændringer af  værdier gennemgås.

Bestyrelsen har en række forskellige arbejdsopgaver, som alle bidrager til at understøtte og styrke arbejdet i organisationen. Bestyrelsen har blandt andet til opgave at sikre organisationens drift og udvikling, herunder økonomi, administrative opgaver mm. Bestyrelsen hjælper fx med fundraising, så vi kan forsætte og udvikle vores rådgivningsindsatser. Desuden arbejder bestyrelsen med at styrke og udbygge Den Sociale Gældsrådgivnings eksterne netværk, herunder relationen til andre organisationer, fagpersoner, myndigheder mv. Bestyrelsens fungerer samtidig som ledelsens vigtigste sparringspartner i forhold til organisationens daglige arbejde og udvikling.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har en række forskellige arbejdsopgaver, som alle bidrager til at understøtte og styrke arbejdet i organisationen. Bestyrelsen har blandt andet til opgave at sikre organisationens drift og udvikling, herunder økonomi, administrative opgaver mm. Bestyrelsen hjælper fx med fundraising, så vi kan forsætte og udvikle vores rådgivningsindsatser. Desuden arbejder bestyrelsen med at styrke og udbygge Den Sociale Gældsrådgivnings eksterne netværk, herunder relationen til andre organisationer, fagpersoner, myndigheder mv. Bestyrelsens fungerer samtidig som ledelsens vigtigste sparringspartner i forhold til organisationens daglige arbejde og udvikling.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen 2021​

Den nuværende bestyrelse blev valgt den 22. januar 2021. Her blev tidligere bestyrelsesformand samt medstifter af Den Social Retshjælps Fond, Niels Due Jensen, valgt som formand for den nye bestyrelse. Thomas Skovgaard Koldig, som har været med i flere år, blev også valgt til den nye bestyrelse, som derudover fik tre nye medlemmer: Birgitte Arent Eiriksson, Kim Hvam og Ole Hammerslev

Thomas Skovgaard Koldig

BESTYRELSESMEDLEM

Thomas Skovgaard Koldig er tidligere næstformand og bestyrelsesmedlem i vores bestyrelse. Han er lektor i Erhvervsjura og Engelsk på Aarhus Buisness College.

Ole Hammerslev

BESTYRELSESMEDLEM

Ole Hammerslev er professor i retssociologi på Juridisk Institut på Syddansk Universitet, og forsker bl.a. i retshjælp og udsatte grupper møde med forvaltningen.

Niels Due Jensen​

BESTYRELSESFORMAND

Niels Due Jensen har mangeårig erfaring som dansk erhvervsleder, bl.a. som tidligere koncernchef for Grundfos. Desuden har han stor erfaring med bestyrelsesarbejde.

Birgitte Arent Eiriksson

BESTYRELSESMEDLEM

Birgitte Eiriksson er vicedirektør og advokat i den juridiske tænketank Justitia, hvor hun bl.a. arbejder med socialt udsattes retssikkerhed og adgang til retshjælp.

Kim Hvam

BESTYRELSESMEDLEM

Kim Hvam er advokat, og har mange års erfaring fra den offentlige administration, blandt andet hos Justitsministeriet, Indenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen.

Bestyrelser igennem tiden

Den Sociale Gældsrådgivning deler bestyrelse med Den Sociale Retshjælps Fond og har siden 2007 haft 4 bestyrelsesformænd / kvinder, hvor den første bestyrelse primært bestod at stifteren Sandy Madar der også fungere som formand de første mange år samt nogle af de første frivillige. I 2011 påbegyndte vi de indledende øvelser til at overgå fra en forening til en fond i 2013 i tæt samarbejde med Niels Due Jensen fra Grundfos, som i forlængelse heraf blev formand i 2013. 

Bestyrelser igennem tiden

Den Sociale Gældsrådgivning deler bestyrelse med Den Sociale Retshjælps Fond og har siden 2007 haft 4 bestyrelsesformænd / kvinder, hvor den første bestyrelse primært bestod at stifteren Sandy Madar der også fungere som formand de første mange år samt nogle af de første frivillige. I 2011 påbegyndte vi de indledende øvelser til at overgå fra en forening til en fond i 2013 i tæt samarbejde med Niels Due Jensen fra Grundfos, som i forlængelse heraf blev formand i 2013. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.