BESTYRELSEN

Den Sociale Retshjælps bestyrelse har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for Den Sociale Retshjælps arbejde i tæt samarbejde med den daglige ledelse. Desuden har de til opgave at sikre driften og udviklingen, herunder økonomi, administrative opgaver m.m. Bestyrelsen afholder møde hver tredje måned, hvor det daglige arbejde i Den Sociale Retshjælp samt eventuelle beslutninger om alt fra, hvilke fonde der skal søges midler hos, til ændringer af Den Sociale Retshjælps værdier gennemgås.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

DAN BOYTER

Direktør og aktivt bestyrelsesmedlem hos Pressalit Formand

Jeg har valgt at takke ja til formandsposten, da jeg hos DSRF ser en indsats, som er håndgribelig og virkelig flytter noget for de socialt udsatte, for adgangen til juridisk og økonomisk rådgivning er altafgørende i de situationer, hvor livet er svært. Det er et formål, jeg gerne til kæmpe for.

JONATAN HJORTDAL

Chief Legal Officer hos LegalHero ApS

Jeg har valgt at indtræde i bestyrelsen hos DSRF, da det sociale arbejde, som fonden udfører, er hjerteblod for mig. Jeg glæder mig til at være med at løfte organisationen sammen med den øvrige bestyrelse, ligesom jeg glæder mig til at præge både den strategiske, operationelle samt retspolitiske udvikling.

THOMAS KOLDING

Lektor i Erhvervsjura og Engelsk, Aarhus Business College

Jeg vil gerne bidrage til at fremme ensartet og kvalificeret gældsrådgivning og juridisk rådgivning i Danmark. Jeg kan bidrage med erfaring fra arbejde i organisationen og med teoretisk og praktisk erfaring indenfor jura.

BENTE DAMGAARD

Adm. direktør, Damgaard Consult ApS

Jeg har valgt at træde ind i bestyrelsen for DSRF fordi jeg gerne vil bakke op om det fantastiske arbejde fonden og fondens medarbejdere yder. Arbejdet skaber værdi og gør en forskel.