ANDEN HJÆLP

Der findes mange forskellige typer af hjælpeorganisationer, og det er meget forskelligt, hvem den enkelte hjælpeorganisation kan hjælpe. Derfor kan du her finde forskellige indsatsområder såsom misbrug, vold mv. og se, hvem der kan hjælpe dig. Du kan også gå ind på organisationernes hjemmeside og se, om de kan hjælpe dig med din problemstilling. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en organisation kan hjælpe dig, kan du altid ringe og spørge eller søge på deres hjemmeside, idet at flere organisationer ofte hjælper med et enkelt område såsom misbrug, ofre, vold, traume, depression mv.  Der er heldigvis utrolig mange organisationer i Danmark, som du vil kunne finde ved blandt andet at søge på Google. Her er et par eksempler på hvor du kan få hjælp:

Hvad du kan få hjælp til, kommer an på hvilken organisation du kontakter. Du kan som udgangspunkt få enten en personlig samtale, rådgivning eller aktiv behandling. En personlig samtale kan være at tale med nogen om dine problemer, hvis du for eksempel er plaget af tanker om selvmord, ensomhed eller har behov for støttegrupper for pårørende til syge eller misbrugere mv.

Rådgivning fra en hjælpeorganisation er også rettet mod pårørende til folk med misbrug, sygdom, traumer med videre. Du får rådgivning til, hvordan du skal reagere i bestemte situationer. Derudover kan du også få rådgivning til at komme ud af et eventuelt misbrug eller tackle depression og ensomhed. Der er mange forskellige områder, som du kan få rådgivning til, således at du kan få svar på, hvad du skal gøre med lige præcis dit problem. Aktiv behandling kan fx være hjælp til at komme ud af et misbrug såsom alkohol, euforiserende stoffer, ludomani eller andre former for misbrug.