You are currently viewing Afvisning af Nemkonto

Afvisning af Nemkonto

Den Sociale Retshjælp har adskillige gange oplevet, at vores klienter af flere forskellige banker har fået afvist at få oprettet en indlånskonto, en NemKonto. Den Sociale Retshjælp opfordrer derfor pengeinstitutterne til at skærpe anvendelsen af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder og således sætte en stopper for diskrimineringen af sociale udsatte borgere i bankverdenen.

Vores arbejde – status
Den Sociale Retshjælp har på klienternes vegne indbragt en klage for Finanstilsynet. Finanstilsynet har efterfølgende bedt de respektive banker om en redegørelse for, hvorfor sådan en afvisning har fundet sted. Da Finanstilsynet nu er opmærksom på problematikken og har handlet herpå, er Den Sociale Retshjælps arbejde gjort, og sagen er derfor afsluttet. Nedenfor kan du læse om, hvorfor sagen om afvisning af NemKonto var problematisk.

Hvorfor var afvisning af Nemkonto en mærkesag for DSR?
Den Sociale Retshjælp finder det beklageligt, at nogle pengeinstitutter bevidst ikke følger bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, og at det først er efter påtale fra finanstilsynet, at der rettes op på fejlen. Ifølge § 19 i bekendtgørelse nr. 122 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder fremgår det, at et pengeinstitut ikke uden individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Finanstilsynet oplyser endvidere, at et pengeinstitut ikke kan afvise at oprette en indlånskonto alene med den begrundelse, at kunden er registreret i RKI.


De borgere, der for afvist at få en indlånskonto, vil som oftest ikke kende deres rettigheder og har som regel ikke ressourcerne til selv at igangsætte den nødvendige klage til finanstilsynet eller pengeinstitutklagenævnet. Det har derfor ekstra store konsekvenser, når disse borgere for afvist at oprette en NemKonto. 

Diverse dokumenter