You are currently viewing Afskaffelse af socialt ankenævn

Afskaffelse af socialt ankenævn

DSR mener, at det er af afgørende betydning for borgernes retssikkerhed, at klageinstanser som Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen ikke svækkes.

Vores arbejde – status

Det Sociale Ankenævn er nu afskaffet og Ankestyrelsen er derfor den eneste klageinstans, da Folketinget har ønsket en forenkling af klagestrukturen. Denne mærkesag er derfor afsluttet.

Den Sociale Retshjælp skrev i sin tid til alle, der af Danske Handicaporganisationer blev indbudt til møde vedr. Kommunernes Landsforenings planer om at indskrænke klagesystemet på det specialierede socialområde for at melde os på banen i diskussionen.

Du kan læse DSR’s politiske henvendelse til de Danske Handicaporganisationer ved at klikke i boksen til højre.

Hvorfor var afskaffelsen af Det Sociale Nævn en mærkesag for DSR?
Det er DSR’s erfaring, at borgere i højere og højere grad skal være sin egen sagsbehandler. Sagsbehandleres funktion var som udgangspunkt at rådgive borgeren i sager i forhold til kommunen, men er nu nærmere blevet at kontrollere borgeren i sager i forhold til kommunen. Det har den beklagelige konsekvens, at borgerne snarere opfatter deres sagsbehandlere som modspillere frem for medspillere. Det er af stor betydning for kvaliteten af det sociale arbejde, at der arbejdes på at forbedre borgernes oplevelse af systemet. DSR finder derfor en Social Retssikkerhedskommission nødvendig for at sikre borgernes retssikkerhed, hvilket DSR arbejder videre med. Se også mærkesagen ”Oprettelse af en Social Retssikkerhedskommission” for mere information herom.