You are currently viewing Ændring af gældsaneringsreglerne

Ændring af gældsaneringsreglerne

Det er problematisk, at socialt udsatte ikke har nogen reel mulighed for at opnå gældssanering. Det samme gælder tidligere indsatte, der har opbygget gæld bl.a. i forbindelse med sagsomkostninger. Slutteligt er det problematisk, at der tilsyneladende er forskel på skifteretternes praksis i sagsbehandlingen i gældssaneringssager på tværs af landet.

Vores arbejde – status

Retsordfører Pernille Skipper (EL) som på vegne af Den Sociale Retshjælp stillede et spørgsmål til justitsministeren vedr. ændringen af reglerne for gældssanering, fik svar den 16. august 2012. Justitsministeren svarede, at han ikke fandt grundlag for at ændre reglerne, da gældssanering kommer an på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvilket de nuværende regler allerede giver mulighed for. Ministeren nævnte dog, at der også bør overvejes andre initiativer for at hjælpe socialt udsatte og indsatte. Den Sociale Retshjælp vil holde øje med nye initiativer på dette område.

Hvorfor er ændring af gældsaneringsreglerne en mærkesag for DSR?
Grundlæggende findes der ifølge DSR tre konkrete problemer på området for gældssanering i Danmark:


1. Socialt udsatte har reelt set ingen mulighed for at opnå gældssanering og dette er problematisk, fordi en gældssanering for disse, kan være ganske afgørende for deres mulighed for at komme videre i livet. Men vi konstaterer gang på gang, at socialt udsatte har svært ved at få gældssanering. Som eksempel kan nævnes, at hvis man er på offentlig overførelse for eksempel kontanthjælp, har man meget ringe mulighed for at opnå gældssanering. Dette hænger sammen med bestemmelsen i Konkursloven § 197, stk. 2, pkt. 1 som angiver, at uafklarede økonomiske forhold normalvis er en hindring for at opnå en gældssanering.

2. Tidligere straffede personer har ikke mulighed for at sanere sagsomkostninger. DSR mener, at en mulighed for gældssanering for disse personer vil forbedre den resocialiserende indsats. Dog skal dette være forbundet med betingelser, som skal forbygge gentagelse af kriminalitet og motivere til at komme på fode igen, for samfundet må aldrig belønne kriminalitet.

3. De (stadig) store geografiske forskelle i muligheden for at opnå gældssanering. Således er der stadig i dag store forskelle i muligheden for at få gældssanering, alt efter hvilken skifteret der behandler en sag om gældssanering, for eksempel er det meget lettere at opnå en gældssanering på Fyn end i Storkøbenhavn. Dette er til skade for vores gældsrådgivning. Vi kender alt til de juridiske regler angående problemstillingerne, men vi oplever samtidig, at retspraksis på tværs af skifteretterne er så forskelligartet, at det komplicerer vores rådgivning yderligere, samtidig med, at retssikkerheden for borgerne lider last.