Advisory board

Advisory Boardets overordnede formål er at være sparringspartner for Den Sociale Retshjælp og diskutere udviklingen i organisationen. Det vil desuden danne forum for diskussion og vidensdeling for de problemstillinger, Den Sociale Retshjælp arbejder på at løse med fokus på socialt udsattes forhold. Endvidere iværksætter Advisory Boardet forskellige initiativer til gavn for Den Sociale Retshjælps målgruppe og bidrager til den offentlige dialog ved at sætte fokus på samfundsmæssige problematikker, der knytter sig til socialt udsatte. På baggrund af kompetencestyrken i Advisory Boardet vil sammensætningen af mange forskellige professioner og forskellige dele af den offentlige/private sektor være med til at sikre, at DSRF får et helhedsperspektiv, så opgaveløsningen kan ske på et oplyst grundlag.

Eventuelle konkrete opgaver til Advisory Boardet vil hovedsageligt bestå i at drage målgrupperne og dennes problemstillinger ind i medlemmernes daglige omgang med specialister, medier, politikere etc. Endvidere kan Advisory Boardet videreformidle relevant viden angående bl.a. nytænkning,samfundsudvikling, lovforslag og forsøgsordninger til Den Sociale Retshjælp.

Den Sociale Retshjælp finder det væsentligt at have tilknyttet et Advisory Board af personer, der hver især besidder forskellige fagkompetencer og således kan assistere Den Sociale Retshjælp i fastlæggelsen af en offentlig profil.

Formatet er pt. i en overgang, men det tidligere Repræsentantskab bestod af:

LARS PETERSEN

Videnspartner Bech-Bruun

Jeg har valgt at takke ja til formandsposten, da jeg hos DSRF ser en indsats, som er håndgribelig og virkelig flytter noget for de socialt udsatte, for adgangen til juridisk og økonomisk rådgivning er altafgørende i de situationer, hvor livet er svært. Det er et formål, jeg gerne til kæmpe for.

CHRISTIAN ROSENBÆK

Advokat Novo Nordisk

Jeg har været en del af Den Sociale Retshjælps Fond siden starten i 2007 og har nu valgt at blive en del af Den Sociale Retshjælps Fonds repræsentantskab, idet Den Sociale Retshjælps Fond udfylder en samfundsmæssig vigtig rolle med sin faglige støtte til samfundets svageste. Jeg håber at bidrage med min erfaring på gældsrådgivningsområdet samt min teoretiske viden og praktiske erfaring indenfor jura.

LINE BARFOD

Advokat Foldschack & Forchhammer

Jeg har sagt ja til at sidde i repræsentantskabet, fordi Den Sociale Retshjælps Fond gør et virkelig godt og nødvendigt arbejde, og det vil jeg gerne være med til at bidrage til. Jeg vil gerne bidrage med viden om gældsrådgivning og om det politiske system. Og hvad Den Sociale Retshjælps Fond i øvrigt mener jeg kan bidrage med.

VERNER PEDERSEN

Vicepolitiinspektør Sydøstjyllands Politi

Jeg har kendt til Den Sociale Retshjælps Fond fra den var på idé-stadiet. For mig har det været en stor glæde, at se det blive til virkelighed og følge dens enestående udvikling. Jeg vil gerne bidrage med min faglige baggrund i håbet om at kunne støtte Den Sociale Retshjælps Fond til at hjælpe flere mennesker til en bedre hverdag og lysere fremtidsudsigter.

HENRIK GJØRUP

Dommer Horsens Retskreds

Jeg har tidligere som juridisk chef for Fogedretten i Århus haft et fortrinligt og givende dagligt samarbejde med Sandy Madar og Den Sociale Retshjælps Fond. Som medlem af repræsentantskabet er jeg særligt glad for at kunne drøfte status og nye idéer – særligt på retsplejeområdet – med retshjælpens medarbejdere og give især faglige råd og støtte til retshjælpen, der udfører et stort, prisværdigt, effektivt og nødvendigt arbejde i forhold til mennesker, der i den grad har brug for personlig hjælp

OLAV BALLISAGER

Senior Consultant Poul Due Jensen’s Fond

De fleste professionelle år i uddannelsessektoren: Seminarier, Danmarks Pædagogiske Universitet, amerikanske universiteter og Aarhus Universitet. Siden 2006 seniorrådgiver i Grundfos: Forfatter til bog om koncernens historie og værdier – siden sekretariatsleder for Poul Due Jensens Fond.

Har i alle funktioner støttet og udviklet internationale relationer med fokus på blandt andet fysisk-kulturelle udfoldelser som del af den sociale og menneskelige sammenhængskraft. 

BRIAN JACOBSEN

Markedschef Erhvervsakademi Aarhus

Jeg har valgt at engagere mig i Den Sociale Retshjælps Fonds repræsentantskab af tre væsentlige årsager. Først og fremmest fordi, at jeg oplever at Den Sociale Retshjælps Fond spiller en væsentlig rolle i det danske samfund i form af gældsrådgivning for en række af samfundets svageste medlemmer og hermed sikrer at flere kan klare sig selv. Desuden ønsker jeg at anvende min erfaring og mine kompetencer omkring strategi, ledelse og forretningsudvikling, hvor det giver værdi. Sidst men ikke mindst ønsker jeg med min deltagelse at medvirke til uddannelse af flere gældsrådgivere, så vi sikrer at gældsrådgivning foregår på en sober, et objektivt og et juridisk korrekt grundlag. Jeg vil primært bidrage med rådgivning og vejledning omkring strategi, kommunikation og forretningsudvikling. Sidstnævnte vil hovedsageligt være et tæt samarbejde med ledelsen af Den Sociale Retshjælps Fond omkring udvikling af uddannelse for gældsrådgivere. I den forbindelse er det ambitionen at få politisk opbakning til en certificering af gældsrådgivere evt. i form af eksamen fra en gældsrådgiveruddannelse.

JEPPE MIKKELSEN

Vicepolitiinspektør Sydøstjyllands Politi

Jeg har valgt at tiltræde repræsentantskabet hos Den Sociale Retshjælps Fond, fordi det er en ambitiøs organisation både i forhold til den direkte målgruppe og det overordnede politiske arbejde. Specielt det politiske arbejde ser jeg frem til at kunne bidrage til med min erfaring og viden inden for det politiske system. Derudover var det vigtigt for mig, at Den Sociale Retshjælps Fond også vil arbejde for at forbedre vilkårene for alle lignende organisationer og deres målgruppe og ikke blot har nok i sig selv, men at man gerne vil bidrage positivt på et generelt plan for hele området.”

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.