ADVISORY BOARD

Advisory Boards formål

Advisory Boardets overordnede formål er at være sparringspartner for Den Sociale Gældsrådgivning og diskutere videreudviklingen af organisationen. Det vil danne forum for diskussion og vidensdeling for de problemstillinger, vi arbejder på at løse for socialt udsatte borgere i Danmark. Endvidere iværksætter Advisory Boardet forskellige initiativer til gavn for Den Sociale Gældsrådgivnings målgruppe og bidrager til at påvirke den offentlige debat ved at sætte fokus på samfundsmæssige problematikker, der knytter sig til socialt udsatte. Vi ser gerne, at Advisory Boardet er sammensat af forskellige professioner fra diverse offentlige og private organisationer, således at vi sikrer at vores rådgivningsindsats bliver så helhedsorienteret som muligt.

Advisory Boards formål

Advisory Boardets overordnede formål er at være sparringspartner for Den Sociale Gældsrådgivning og diskutere videreudviklingen af organisationen. Det vil danne forum for diskussion og vidensdeling for de problemstillinger, vi arbejder på at løse for socialt udsatte borgere i Danmark. Endvidere iværksætter Advisory Boardet forskellige initiativer til gavn for Den Sociale Gældsrådgivnings målgruppe og bidrager til at påvirke den offentlige debat ved at sætte fokus på samfundsmæssige problematikker, der knytter sig til socialt udsatte. Vi ser gerne, at Advisory Boardet er sammensat af forskellige professioner fra diverse offentlige og private organisationer, således at vi sikrer at vores rådgivningsindsats bliver så helhedsorienteret som muligt.

Advisory Boardets arbejde består hovedsageligt i at drage målgrupperne fra Den Sociale Gældsrådgivning og deres problemstillinger ind i medlemmernes daglige omgang med specialister, medier, politikere etc. Endvidere kan Advisory Boardet videreformidle relevant viden angående bl.a. nytænkning, samfundsudvikling, lovforslag og forsøgsordninger til organisationen. Vi efterstræber at få en så fagligt kvalificeret rådgivningsindsats som muligt, og her kan Advisory Boardet være en stor hjælp med deres erfaringer og ekspertise inden for socialpolitik, retspolitik, økonomi osv.

Advisory boardets arbejde

Advisory Boardets arbejde består hovedsageligt i at drage målgrupperne fra Den Sociale Gældsrådgivning og deres problemstillinger ind i medlemmernes daglige omgang med specialister, medier, politikere etc. Endvidere kan Advisory Boardet videreformidle relevant viden angående bl.a. nytænkning, samfundsudvikling, lovforslag og forsøgsordninger til organisationen. Vi efterstræber at få en så fagligt kvalificeret rådgivningsindsats som muligt, og her kan Advisory Boardet være en stor hjælp med deres erfaringer og ekspertise inden for socialpolitik, retspolitik, økonomi osv.

Advisory boardets arbejde

Advisory boardets medlemmer

Som medlem af Den Sociale Gældsrådgivnings Advisory Board får du mulighed for at bidrage til vores arbejde med din faglige ekspertise og erfaringer, og samtidig få mulighed for at blive klogere på det konkrete arbejde med socialt udsatte som vi udfører, samt få indsigt i de øvrige medlemmers erfaringer og viden. Desuden kan du forhåbentlig bidrage til at skubbe den offentlige debat i den rigtige retning ved at fodre vores politiske konsulenter med viden om socialt udsatte, som de kan bruge til at påvirke politikerne på Christiansborg gennem eksempelvis medierne, politiske henvendelser og netværksmøder.

Head of Platform
Senior Project
Support
Head of Platform
Senior Project
Support
Vær en del af noget der er større end dig selv...​

ER DU VORES NYE ADVISORY BOARD MEDLEM?

Vi håber at du vil være en del af vores målsætning om en styrket faglig rådgivningsindsats i Den Sociale Gældsrådgivning herunder også Den Sociale Retshjælps Fond – idet at begge indsatser ligger under samme organisation. Hvis du kunne være interesseret i at blive medlem af vores Advisory Board, skal du være mere end velkommen til kontakte os og høre mere.