Vores medarbejdere

 

Den Sociale Retshjælps Fonds fornemste opgave er at bistå vores klienter med netop den hjælp, de har brug for, for at deres juridiske og gældsmæssige problemstillinger kan blive løst. Det kræver en lang række kompetencer og en omfattende viden, og det stiller store krav til vores medarbejdere. I en vidensbaseret og fortrinsvis frivillig organisation som vores er medarbejderne derfor den allervigtigste ressource, og de gør alle som én en fantastisk indsats. De frivillige og praktikanterne suppleres af en kerne af faste medarbejdere, der kvalitetssikrer rådgivning og sagsbehandling og sikrer kontinuitet på arbejdspladsen.   

 

Arbejdsområderne i organisationen spænder vidt. Først og fremmest har vi selvfølgelig Gældsmanagere, Juridiske Managere og Sociale Managere, der hjælper vores brugere med problemstillinger inden for hvert deres ekspertiseområde, men som derudover ofte trækker på hinanden for at sikre en helhedsorienteret rådgivning og sagsbehandling.

 

De suppleres af de Politiske Konsulenter i vores Innovationsafdeling, der arbejder retspolitisk for at forbedre vores målgruppers overordnede forhold. De har desuden som målsætning at gøre beslutningstagere og medier opmærksomme på de problemstillinger, vi støder på i vores arbejde med brugerne.

 

For at sikre, at de førnævnte medarbejdergrupper kan fokusere på deres kerneopgaver, har vi desuden en lang række understøttende medarbejderfunktioner, der varetager vigtige opgaver som undervisning, rekruttering, medarbejderpleje, udarbejdelse af kommunikationsmateriale, administrativt arbejde, budgetlægning og -overholdelse samt vedligeholdelse og udvikling af fx it-systemer, databaser og hjemmesider.

 

Hos Den Sociale Retshjælps Fond har vi en stærk tro på, at man opnår de bedste resultater ved at løfte arbejdsopgaverne i fællesskab og trække på hinandens kompetencer. Derfor er vi altid meget åbne for at se, hvad nye faggrupper og studieretninger kan bidrage med til vores organisation, og vi samarbejder  med flere og flere af landets uddannelsesinstitutioner. 

Her kan du læse mere om de forskellige medarbejdergrupper og deres baggrund:

 

Frivillige studerende


Praktikanter

 

Frivillige fagfolk

 

Ansatte
 

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk