Vores trinsystem for gældsrådgivning og juridisk rådgivning 

 

Den Sociale Retshjælp har, med inspiration fra ”Bekendtgørelsen om retshjælp ved advokat, advokatvagt eller retshjælpsorganisation på trin 1-3”, udarbejdet nogle retningslinjer for den rådgivning, der tilbydes til dig som klient. 


Rådgivningen hos Den Sociale Retshjælp afviger dog på flere punkter fra det, der står i bekendtgørelsen. Du kan derfor, i menuen til højre, få en detaljeret redegørelse for, hvad  gældsrådgivning og juridisk rådgivning hos Den Sociale Retshjælp på de forskellige rådgivningstrin omfatter. Rådgivningstrinnene er udviklet for at gøre det klart for alle parter, hvad der kan forventes.


Derudover fungerer vores trinsystem ligeledes som retningslinjer for vores managere, så de hurtigt kan vurdere, hvilken af de forskellige rådgivningsformer du som klient skal rådgives ud fra, for derved at sikre en ensartet og kvalificeret rådgivning til alle.

 

Trinsystemet bruges ydermere til at vurdere omfanget af de forskellige typer af sager, herunder tidsforbruget i den konkrete sag for lettere at kunne danne sig et overblik over hvilke målgrupper, der oftest modtager en given type rådgivning. I forlængelse heraf, er det Den Sociale Retshjælps vision og ambition at optimere den rådgivning, der ydes til den enkelte klient.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk