Projekt Streetmanagers - Fremtidens gademedarbejdere


Den Sociale Retshjælps Fond arbejder med tidligere, nuværende og kommende indsatte. I den forbindelse startede DSRF projektet Streetmanagers. Streetmanagerne arbejder med kriminelle og kriminalitetstruede unge - de både prøver at nå de kriminalitetstruede unge, før de kommer ind i det kriminelle miljø, og hjælper de allerede kriminelle unge med at komme ud af miljøet igen.

Du kan læse mere på www.streetmanager.dk

Projektet Streetmanagers blev startet tilbage i 2010 med støtte fra Bikubenfonden. Streetmanagers er et socialt gadeprojekt, hvor fokus er på at hjælpe unge mennesker mellem 14 og 28 år i belastede miljøer gennem opsøgende arbejde. Indtil videre udføres der opsøgende arbejde i Lundtoftegade på Nørrebro i København, men det er hensigten, at projektet skal udvides til flere udsatte boligområder. 

Streetmanagerne kan hjælpe de unge på en række områder, hvilket du kan læse mere om HER.

Der bliver lagt stor vægt på, at Streetmanagerne er ordentlig klædt på til det arbejde, de skal udføre, og Streetmanagerne skal derfor igennem et uddannelsesforløb inden de får lov til at rådgive de unge. Streetmanagerne kommer selv fra det miljø, de kriminalitetstruede unge lever i, så de har på baggrund af egne erfaringer forståelse for, hvad de unge går igennem. Streetmanagerne har derfor både den viden og adgang, der kræves for at nå denne målgruppe.

Projektet tager altså fat i de ressourcestærke unge i de udsatte boligområder, der er villige til at gøre noget for deres lokalsamfund og hjælpe de svagere unge ud af det kriminelle miljø. Gennem Streetmanagerforeningen forsøger Den Sociale Retshjælps Fond at give de unge fra udsatte boligområder et bedre liv, så de kan blive en produktiv del af samfundet.  

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk