Statistik for Fængselsrejseholdet

 

Innovationsafdelingen fører statistik over Den Sociale Retshjælps mange klienthenvendelser. Der dokumenteres baggrundsinformationer om klienterne og de problemer de henvender sig med. Formålet med denne dokumentation er at tydeliggøre Den Sociale Retshjælps arbejde. Vi holder styr på hvor mange vi hjælper, hvem vi hjælper samt hvad vi hjælper med. Du kan se

tal og statistik for Den Sociale Retshjælps Fængselsrejsehold HER og statistik for hele organisationen HER.  

 

Dokumentationsarbejdet bruges også retspolitisk idet den indsamlede empiri blandt andet bruges i Innovationsafdelingens arbejde. Oplysningerne bruges som baggrundsmateriale ved udarbejdelse af artikler, læserbreve, pressemeddelelser og rapporter, der kan skabe debat om de samfundsmæssige problemer Den Sociale Retshjælp bliver opmærksom på i vores arbejde med klienterne.

 

Dokumentationsarbejdet giver os en dybere forståelse for vores målgruppe og gør det nemmere at videreudvikle Den Sociale Retshjælps indsats for borgere under grænsen for fri proces og forbedre de sociale og juridiske forhold denne målgruppe lever under.

 

På nuværende tidspunkt mangler der at blive indtastet en del data fra årene 2012 og 2013 i vores statistikprogram. Dette skyldes dels de mange klienthenvendelser, dels de mange ressourcer indtastingsarbejdet kræver. Innovationsafdelingen har mange opgaver og følger med henvendelserne så godt som muligt. Tallene er derfor kun vejledende og vil løbende blive opdateret.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk