Fængselsrejseholdets samarbejdspartnere

 

Fængselsrejseholdet har et direkte samarbejde med mange af Kriminalforsorgens institutioner. Disse samarbejder betyder, at Den Sociale Retshjælp kommer på rejseholdsbesøg hver 1-2 måned på udslusningspensionerne samt en fast dag hver måned i arresthusene, fængslerne og de forskellige KiF Institutioner. 


Vores afdelinger i Aarhus forestår alle rejseholdsbesøg i Jylland, mens vores afdeling i København forestår alle besøg på Fyn og på Sjælland: 


 Jylland

 Fyn

 Sjælland

 Kolding Arrest Nyborg Fængsel Anstalten ved Herstedvester
 Aarhus Arrest Ringe Fængsel Jyderup Fængsel
 Esbjerg Arrest  Søbysøgaard Fængsel Pension Avedøre
 Ringkøbing Arrest Pension Kværndrup Pension Brøndbyhus
 Enner Mark Fængsel  Pension Engelsborg
 Kragskovhede Fængsel  KiF Glostrup
 Nørre Snede Fængsel  
 Renbæk Fængsel  
 Sønder Omme Fængsel  
 Pension Hammer Bakker  
 Pension Lyng  
 Pension Skejby  
 KiF Randers  
 KiF Esbjerg  

 KiF Kolding

 KiF Aarhus

 KiF Horsens

  


 

 


Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk