Strafferet

Rådgivningen er primært koncentreret om straffeprocessuelle spørgsmål, herunder reglerne for bødevedtagelse, varetægtsfængsling, anholdelse, reglerne for ransagning, aflytning og beslaglæggelse.
 

Vi rådgiver også om problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med afsoning, såsom udsættelse heraf og overflyttelse til anden afsoningsinstitution, og hjælper i nogle tilfælde med at udfærdige anmodninger.
 

Vi fører ikke straffesager og vurderer heller ikke, om en klient har en sag eller ej. Hvis en klient er blevet sigtet for noget, kan vi hjælpe ham med at forstå, hvad sigtelsen betyder, og finde en egnet advokat. Vi vurderer således ikke skyldsspørgsmål og vejleder ikke om, hvorvidt en klient skal tilstå eller nægte sig skyldig.

 

Rådgivningen er primært koncentreret om straffeprocessuelle spørgsmål, og de mest almindelige emner i DSR’s rådgivning om strafferetlige problemstillinger er:

  • Hjælp til udarbejdelse af klage over politiets tvangsindgreb over for en klient
  • Problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med afsoning, såsom udsættelse heraf og overflyttelse til anden afsoningsinstitution, og i nogle tilfælde hjælp til udfærdigelse af anmodninger
  • Hjælp til at finde en god advokat, der er specialiseret i netop den type sag vores klient er indblandet i
  • Rådgivning om rettigheder i forbindelse med afsoning, herunder reglerne om varetægtsfængsling og fodlænke.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk