Socialret, herunder familie- og arveretlige områder samt sundhedsret

Vores rådgivning inden for det socialretlige område vedrører særligt spørgsmål i forhold til overførselsindkomster. Vi rådgiver bl.a. om betingelserne for at få kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, engangsydelse, boligstøtte, indskudslån og lignende.
 

Vi rådgiver også om reglerne for samvær med børn, anbringelse, fripladser på institutioner og børnebidrag. Vores hjælp består bl.a. i at søge om aktindsigt, udarbejdelse af klager over myndighedsafgørelser og ansøgninger om fx en engangsydelse.
 

Vores rådgivning inden for familieretten vedrører hovedsageligt samlivsforhold. Dette betyder, at vi rådgiver om reglerne for papirløst samliv og de økonomiske konsekvenser af ægteskab, separation og skilsmisse. Vi rådgiver ligeledes om reglerne for underholdsbidrag, og forældremyndighed og kan fx hjælpe med at klage over myndighedsafgørelser. Hvis denne klage afvises, og der stadig er en tvist, kan vi ikke fungere som mægler i sagen. Derudover kan vi bl.a. yde overordnet rådgivning om reglerne og processen i en arvesag, men yder ellers kun begrænset rådgivning om arveretlige problemstillinger.
 

Vi yder rådgivning omkring patientrettigheder og regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter. Herunder patientens ret til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale ventetider, klage og erstatning.

 

De mest almindelige emner i vores rådgivning om socialretlige problemstillinger:

 • Regler om kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, engangsydelse, boligstøtte, indskudslån o.l. 
 • Reglerne for samvær med børn, anbringelse, fripladser på institutioner og børnebidrag, herunder at søge om aktindsigt, udarbejdelse af klager over myndighedsafgørelser, ansøgning om fx en engangsydelse m.v. 
 • Socialt bedrageri og tilbagebetaling af offentlige ydelser.
 • Reglerne for papirløst samliv og de økonomiske konsekvenser af ægteskab, separation og skilsmisse
 • Reglerne for underholdsbidrag og forældremyndighed samt klager over myndighedsafgørelser
 • Begrænset rådgivning om arveretlige problemstillinger. Dette indebærer bl.a. overordnet rådgivning om reglerne og processen i en arvesag.
 • Begrænset rådgivning om patientrettigheder og regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter.

 

De mest almindelige emner i DSR’s rådgivning om familieretlige problemstillinger:

 • Reglerne om papirløst samliv og ægteskab
 • Separation og skilsmisse
 • Forældremyndighed
 • Underholdsbidrag.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk