Den Sociale Retshjælps politiske arbejde anno 2018Brev til Mai Mercado vedr. Good Governance

I forbindelse med den svindelsag, som Socialstyrelsen oplevede i oktober 2018, kom børne- og socialminister med en række forslag til, hvordan vi i fremtiden kan undgå lignende situationer. Regeringen vil derfor give et tilbud til alle frivillige organisationer om at få hjælp til at udarbejde en række good governance-regler, som nedfælder principper om god ledelse. Dette synes vi, er både nødvendigt og på tide og vi skrev derfor til Mai Mercado for at fremlægge vores synspunkter på, hvad der bør tages hensyn til i denne forbindelse.


Du kan læse vores brev HER.


Mai Mercado svarede på vores henvendelse af 5. november vedr. Good Governance. Du kan læse svaret HER.


Regeringens 15 forslag til, hvordan kan forbedre støttestrukturen og tilskudsadministrationen på det frivillige sociale område. 

Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte tirsdag d. 2. oktober 2018 en henvendelse til børne- og socialminister Mai Mercado vedr. forslagene til, hvordan regeringens forslag til, hvordan man kan lette den bureaukratiske byrde for sociale frivillige foreninger. DSRF er generelt set positivt indstillet overfor forslagene, men savner bedre forankringsmuligheder for eksistensberettigede projekter. Derudover anbefaler vi regeringen ikke at slække for meget på kravene til afrapportering og revision.


Læs vores henvendelse HER.

Læs svaret fra Mai Mercado HER.Opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor om udvalgte omkostninger som følge af rocker- og bandekriminelle

Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte mandag den 16. juli 2018 en henvendelse til justitsminister Søren Pape Poulsen samt retsordførerne for Folketingets partier vedr. en opgørelse omkring den økonomiske pris for kriminalitet begået medlemmer af kriminelle grupperinger. Med denne henvendelse ønsker DSRF at kommentere på opgørelsen og i den forbindelse pointere, at øget fokus på forebyggende og resocialiserende indsatser på sigt kan presse prisen for bandekriminalitet ned.


Læs vores henvendelse HER.


Regeringens forbrugerpolitiske strategi: Forbruger i en digital verden

Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte onsdag den 20. juni 2018 en henvendelse til erhvervsminister Brian Mikkelsen samt de øvrige politiske partiers erhvervs- og forbrugerordfører. Henvendelsen vedrører dele af regeringens forbrugerpolitiske udspil, som blev lanceret den 25. maj 2018. 

Med henvendelsen ønsker DSRF at kommentere udvalgte initiativer og bidrage med konkrete løsningsforslag, der bl.a. understøtter en forebyggende indsats mod privat overgældsætning. Vi fremhæver særligt væsentligheden af styrket viden og information, udvidet adgang til gældsdata samt øget indsats for kvalitetssikret gældsrådgivning.


Læs vores henvendelse HER.Regeringens beskæftigelsesudspil om kvalificeret arbejdskraft

Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte den 1. juni 2018 en politisk henvendelse vedr. regeringens beskæftigelsesudspil fra den 29. maj 2018. Henvendelsen blev sendt til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) samt de øvrige politiske partiers beskæftigelses- og socialordfører.

Henvendelsen uddyber nogle bekymringer angående et par af udspillets forslag, bl.a. at man vil visitere alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der er omfattet af 225 timers reglen, som jobparate. Den Sociale Retshjælps Fond håber, at vores pointer vil blive taget til efterretning i den kommende forhandlingsproces omkring udspillet.


Læs vores henvendelse HER.Konsekvenserne af Ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning 2018-2020

Den Sociale Retshjælps Fond har den 8. maj 2018 henvendt sig til Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriet samt minister Mai Mercado i forbindelse med ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning for 2018-2020. Henvendelsen belyser kritisk puljens krav om bl.a. forpligtende samarbejdsaftaler, der helt konkret bevirker, at DSRF's nationale gældsrådgivning til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces må lukke i sin nuværende form.


Læs vores henvendelse HER.


Læs minister Mai Mercados svar på henvendelsen HER.


Foruden den politiske henvendelse har Den Sociale Retshjælps Fond formuleret et åbent brev til borgere og kreditorer. Læs brevet HER.Eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper

Den Sociale Retshjælps Fond har 13. marts henvendt sig til Skatteministeriet i forbindelse med det samlede forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, for at kommentere på forslaget om ophævelse af forsøgsordning om eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper.


Læs vores henvendelse HER.Et Danmark uden parallelsamfund

Den Sociale Retshjælps Fond har d. 7. Marts skrevet til alle ministrene, som står bag regeringens udspil. Vores gennemgående emne er i henvendelsen at der skal forebyggende arbejde er vejen frem, hvis man gerne vil bryde med parallelsamfundene. 


Læs vores brev HER.


Foruden den officielle henvendelse, indsendte vi et spørgsmål angående udspillets punkter inden for børneområdet. Læs spørgsmålene HER.


Den 12. april 2018 fik vi svar fra Børne og Socialminister Mai Mercado (C) på både vores officielle henvendelse og spørgsmål. Læs hendes svar HER.Skal vi sikre resocialiseringen?

Den Sociale Retshjælps Fond har d. 18. Januar skrevet til alle retsordfører og socialordfører, Justitsministeriet samt Socialministeriet i et forsøg på at redde Fængselsrejseholdet, der ikke har fået tildelt nye midler til udførelsen af deres arbejde. Vi mener at gældsrådgivning og juridisk rådgivning er yderst vigtige faktorer i resocialiseringen af kriminelle, og det er derfor yderst kritisk, at vi ikke kan fortsætte dette arbejde.


Læs vores brev HER.


Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk