Den Sociale Retshjælps politiske arbejde anno 2017


Lad os følge Norge og afkriminalisere misbrugere

Vi har sendt end henvendelse til landets sundhedsordførere omhandlende misbrugsbehandling til misbrugere. Den Sociale Retshjælps Fond har en del klienter, som enten har et misbrug eller har haft et, og som har oparbejdet en stor gæld på grund heraf. Vi mener, at de bør have hjælp frem for bøder og fængselsdomme - det vil gavne både dem såvel som resten af samfundet. Du kan læse henvendelsen HER.


Den 6/2-2018 fik vi svar fra Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på vores henvendelse vedrørende afkriminalisering af stofmisbrugere. Sundhedsministeren vil i tråd med Justitsministeren ikke arbejde hen imod en afkriminalisering. Læs hendes svar HER.


Hvor er midlerne til de kriminalpræventive indsatser?

Midlerne til Fængselsrejseholdet ophører med udgangen af år 2017. Derfor har vi udsendt en politisk henvendelse, hvor vi argumenterer for, at der bør sættes penge af i satspuljemidlerne til kriminalpræventive indsatser. Læs den HER.


Kreditadvarsel til alle

Den Sociale Retshjælps Fond henvendte sig til CPR-kontoret, økonomi & indenrigsstyrelsen, da vi mener, at alle burde kunne indsætte en markering om kreditadvarsel i CPR, så de ikke kan optage lån. Registreringen er frivillig og er tiltænkt som et værktøj til at undgå overgældssætning. Du kan læse henvendelse og uddybende argumenter HER.


Kronik: Skal vi sikre retsfølelsen med hårdere straffe?

Sikrer vi danskernes retsfølelse ved at straffe hårdere? Dette diskuteres i denne kronik, og vi sætter spørgsmålstegn ved, hvad retsfølelse egentlig er.

Læs mere HER.


Vil det hjælpe at straffe bandemedlemmer økonomisk?

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har foreslået at straffe bandemedlemmer økonomisk ved at trække dem i sociale ydelser. DSRF mener ikke, at dette fremmer indsatsen mod bandekriminalitet. Læs hvorfor HER.


Mere kan læses i denne pressemeddelelse


Alle handlinger har konsekvenser - det har love også

DSRF har op baggrund af regerings udspil til en ny reform mod ungdomskriminalitet, "Alle handlinger har konsekvenser", udarbejdet en henvendelse, hvor vi redegøre for de tiltag, vi finder uhensigtsmæssige. Du kan læse henvendelser HER.


DSRF har ligeledes lavet en pressemeddelelse på baggrund af Justitsministeriet og Socialministeriets udspil, som kan læses HER.


I Justitsministeriets og Socialministeriets udspil til en ny reform mod ungdomskriminalitet fortælles en historie om "Peter", og hvordan tiltagene hjælper Peter til en bedre fremtid. DSRF har på denne baggrund udarbejdet to alternative historier om Peter, da vi mener, at der er flere veje, sådan en historie kan tage. Du kan læse alle tre historier om Peter HER.


Politisk henvendelse om sagsomkostninger

I det nuværende danske retssystem bliver resocialisering sat helt ud af spillet, når indsatte løslades til en ofte livslang gæld i form af sagsomkostninger. Dette har konsekvenser både for det enkelte individ, der fastholdes i kriminalitet og for samfundet, når løsladte ikke afdrager på gælden til deres sagsomkostninger, men derimod forbliver en økonomisk byrde for samfundet. DSRF mener derfor, at praksis op området bør ændres. Du kan læse vores henvendelse HER.


Desuden har vi udarbejdet et kort faktaark, der beskriver hvordan gæld fra sagsomkostninger kan være en hindring for tidligere kriminelle. Dette faktaark kan læses HER.


Den 29. november 2018 svarede Justitsministeriet på henvendelsen. Svaret kan du læse HER.


Politisk henvendelse: regeringens nye task force bør indeholde rådgivende indsatser

Regeringen foreslår en ny task force, der skal finde løsninger på at holde unge ude af bandekriminalitet. Den Sociale Retshjælps Fond bakker op om dette initiativ, men mener også, at udspillet i høj grad mangler et fokus på at rådgive de unges forældre. Vi ved af erfaring, at det er de nære netværk, som særligt kan holde unge fra at begå seriøs kriminalitet - og det bør regeringen hjælpe dem med. Du kan læse henvendelsen HER.


Den Social Retshjælps Fonds svar på Justitsministeriets 12 initiativer mod bandekriminalitet

Vi har lavet en politisk henvendelse, hvor vi svarer på regeringens udspil om hvordan man kan reagere på bandekriminalitet. Vi mener der er behov for et stærkt fokus på resocialisering og en præventiv indsats. Du kan læse henvendelser HER.


Politisk henvendelse vedr. tvangsfjernelse af børn fra familier tilknyttet bandemiljøet

Trine Bramsen, Retsordfører for Socialdemokratiet, foreslog at børn, hvis familie var tilknyttet bandemiljøet skulle tvangsfjernes. Læs vores henvendelse HER.


Politisk henvendelse vedr. initiativet om at straffe forældre tilknyttet bandemiljøet 

Integrations- og udlændingeministerens har stillet forslag om at forældre tilknyttet bandemiljøet skal straffes

ved at trække dem i sociale ydelser. Læs DSRFs mening herom samt hvilke elementer vi mener en fremtidig taskforce mod bandekriminalitet skal være opmærksom på HER.


Den 17/11 2017 svarede Inger Støjberg på henvendelsen. Du kan læse svaret HER.


Lige adgang til retshjælp i Danmark – opsøgende retshjælp i fængsler og udsatte boligområder

DSRF har argumenteret for, hvorfor midlerne til Fængselsrejseholdet skal fortsætte. Du kan læse argumenterne HER.


Oprettelse af Aktiesparekonto - Men hvad med de gældsatte?

DSRF har skrevet en kort kommentar om det samfundsmæssig behov for mere gældsrådgivning. Du kan læse den HER.


Fængselsrejseholdets forankringsplan - Hold liv i rejseholdet

Fængselsrejseholdet (FR) er et projekt Den Sociale Retshjælp har kørt siden 2011 med støtte fra Socialstyrelsen.

I dag den 22.08.17 har FR sendt en Forankringsplan afsted til Socialstyrelsen, i håb om at komme på Finansloven. FR bistår blandt andet indsatte i fængsler, pensioner og arrester landet over med gældsoversigter og juridisk bistand. For mere information se under Projekter/Fængselsrejseholdet ovenfor. 

I kan læse Forankringsplanen HER.


Henvendelse om Civilsamfundsstrategien

Læs Den Sociale Retshjælps Fonds reaktion på regeringens planer om at nedsætte en taskfoce med henblik på at udforme en ny civilsamfundsstrategi HER. 


Sophie Løhde, Minister for offentlig innovation og Mai Mercado, Børne- og socialminister svarede på vores henvendelse. Svaret kan du læse HER.


Henvendelse vedr. ny task force

DSRF rettede henvendelse til børne- og socialminister Mai Mercado (K) og Innovationsminister Sophie Løhde (V) vedr. den nye task force, som skal granske reglerne for frivillighed.


Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk