Den Sociale Retshjælps politiske arbejde anno 2015 

 

Henvendelse til Social- og retsudvalget omkring model for den frivillige gældsrådgivning

I kølvandet på satspuljeaftalen der blev indgået i oktober måned, som afsatte penge til videreførelse af den frivillige gældsrådgivning i yderligere to år og samtidig afsatte penge til en undersøgelse af modeller for gældsrådgivning samt mulighederne for varig forankring har DSRF udarbejdet en henvendelse. I vores skrivelse beskriver vi vigtigheden af, at man hurtigt får samlet alle relevante aktører til et møde, så man fra start kan få lavet en ambitiøs model for, hvordan gældsrådgivningen skal se ud i Danmark. Læs henvendelsen i sin fulde længde HER


Henvendelse til Socialordførerne og KL vedrørende udsættelser

På baggrund af den nyligt udsendte rapport fra SFI ”Udsættelse af lejere – udvikling og benchmarking” har Den Sociale Retshjælps Fond sendt en henvendelse til Socialordførerne og til Kommunernes Landsforening, hvor vi påpeger vigtigheden af rådgivning – både af juridisk og gældsmæssig karakter, som et vigtig led i at kunne forhindre udsættelser. Unge lejere, enlige mænd og kriminelle er overrepræsenterede i statistikkerne i rapporten, hvilket udgør en del af den målgruppe, som Den Sociale Retshjælps Fond er sat i verden for at hjælpe. I henvendelsen peger vi derfor på vigtigheden af, at vi fortsat kan yde rådgivning til personer under grænsen for fri proces og socialt udsatte i fremtiden. Læs henvendelsen i sin fulde længde HER.

 

Henvendelse vedrørende zoneforbud/ ’En Ungdom Uden Kriminalitet’

Streetmanagerforeningen og Den Sociale Retshjælps Fond har skrevet en politisk henvendelse vedrørende regeringens nye udspil ”En Ungdom Uden Kriminalitet”. Vi er i særdeleshed kritiske overfor zoneforbuddene, som vi mener rammer de unge på uhensigtsmæssig vis. Du kan læse henvendelsen HER


Henvendelse vedrørende ny ordning for sagsomkostninger i straffesager

DSRF bifalder det fokus regeringen sætter på problematikken vedrørende gæld fra sagsomkostninger i straffesager, og problemstillingens konsekvenser for de dømtes muligheder for et kriminalitetsfrit liv efter endt afsoning gennem deres udspil "Mere tryghed i Danmark". DSRF er der uforstående overfor dele af udspillet. Læs hvorfor HER.


Henvendelse vedr. bandemedlemmers exit

I en rapport fra august 2014 fastslog justitsministeriet, at bandemedlemmer ikke har brug for hjælp fra myndigheder, når de forlader de kriminelle grupperinger. Denne påstand er Den Sociale Retshjælps Fond lodret uenige i. Læs hvorfor HER.


Henvendelse vedr. studiedriftsreformen

Studiedriftsreformen har store konsekvenser for de mange retshjælpsorganisationer i Danmark. I over 100 år har samfundet i høj grad løst sit ansvar for at alle i Danmark skal have ret til juridisk rådgivning, ved at jurastuderende frivilligt har arbejdet i diverse retshjælpe rundt i landet, hvor borgere, der ikke har råd til at gå til advokat, gratis har kunnet få rådgivning. Pga. fremdriftsreformen er der næsten ingen jurastuderende der længere har mulighed for at yde dette frivillige arbejde, hverken ved siden af studiet eller som praktik. Det er naturligvis dybt problematisk. Læs vores henvendelse HER.


Henvendelse vedr. satspuljen

Venstre og DF varsler ændringer i satspuljesystemet. DSRF er specielt positive overfor forslaget om, at satspuljen fremover finansieres på den store finanslov. Læs vores henvendelse HER.


Henvendelse vedr. udsættelse og hjælp til socialt udsatte

Rådgivningen, DSRF yder, er nødvendig og afgørende for de socialt udsatte. Læs hvorfor det er så vigtigt, at afsætte midler til denne rådgivning HER.


Henvendelse vedrørende den nye lejelov

Da den nye lejelov trådte i kraft juli 2015, blev gebyret for indbringelse af en sag til huslejenævnet fordoblet.

Dette har stor betydning for særligt udsatte gruppers retssikkerhed. Den Sociale Retshjælps Fond  finder det dybt problematisk, at borgernes retsstilling i en moderne retsstat, som Danmark, skal være betinget af størrelsen på deres pengepung. Vi foreslår, at gebyrets størrelse gøres indkomstafhængigt, så borgerne sikres lige adgang til at påklage lejeretslige sager uanset indkomst. Du kan læse hele vores henvendelse HER.


Henvendelse vedr. Fængselsrejseholdet

DSRF rettede henvendelse til alle beskæftigelsesordfører, idet midlerne til Fængselsrejseholdet stopper. Læs henvendelsen HER.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk