Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde anno 2013

 

2013 var et retspolitisk travlt år for Den Sociale Retshjælp. Den Sociale Retshjælp rettede blandt andet henvendelse til justitsministeren vedrørende udsættelse af tidligere kriminelle beboere og udarbejdede et dokument omkring konsekvenserne ved dette. Dokumentet er blevet sendt til Justitsministeren, by- og boligordførere og socialordførere i Folketinget samt til udvalgte journalister.

 

Derudover rettede Den Sociale Retshjælp henvendelse til skatteministeren vedrørende en ændring i praksis hos SKAT, som har store konsekvenser for socialt udsatte, til Morten Bødskov omhandlende den mangelfulde gældsrådgivning og vedrørende problemerne med indsattes sagsomkostninger samt sendte en politisk henvendelse omkring problematikken omkring fængselsindsatte og deres adgang til internettet, når det offentlige pr. 1. november 2014 kræver, at alle landets borgere skal have egen digital postkasse på borger.dk. Herudover skrev Den Sociale Retshjælp en politiske henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om at retssikkerheden på sygedagpengeområdet tilsidesættes på grund af reelt betydningsløs klageadgang.

 

Den Sociale Retshjælp henvendte sig i 2013 også til relevante ministre samt kultur - og socialudvalget med et forslag til hvad et frivilligcharter kunne indeholde, indsendte et høringssvar til bekendtgørelserne i medfør af lov om finansielle rådgivere og sendte et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende en ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne.

 

Ydermere henvendte Den Sociale Retshjælp sig til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter vedrørende et lovforslag til ændring i lov om almene boliger. Lovforslaget ville give politiet mulighed for at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til de almene boligorganisationer, som derefter vil kunne bruge disse oplysninger til at opsige lejeres lejemål, hvilket Den Sociale Retshjælp fandt problematisk.

 

I juni 2013 fik Den Sociale Retshjælp også besøg af Rigsrevisionen i forbindelse med deres undersøgelse omkring fejlkommunikation til borgerne, så de kunne høre nærmere om vores erfaringer samt løsningsforslag. Endeligt deltog Den Sociale Retshjælp i Retsudvalgets høring om retshjælpen i Danmark og efter høringen har Den Sociale Retshjælp sendt en henvendelse til Folketingets Retsudvalg som opfølgning på høringen med vores forslag til, hvad der bør have højeste prioritet at få håndteret.

 

Henvendelse til justitsministeren vedr. udsættelse af tidligere kriminelle beboere

Ved en konference om udsatte boligområder d. 2. april 2013 fremkom justitsminister Morten Bødskov med et forslag vedrørende udsættelse af tidligere kriminelle beboere fra socialt udsatte boligområder har Den Sociale Retshjælp udarbejdet følgende dokument omkring konsekvenserne af dette forslag. Dokumentet er i april blevet sendt til justitsministeren, by- og boligordførere og socialordførere i Folketinget samt udvalgte journalister. Læs mere HER.

 

Henvendelse til skatteministeren vedr. ændringer i praksis hos SKAT

Den Sociale Retshjælp har i april udarbejdet en henvendelse til Holger K. Nielsen vedrørende en ændring i praksis hos SKAT, som har store konsekvenser for socialt udsatte. Skatteministeren har efterfølgende svaret på henvendelsen, og han har bedt sine embedsmænd i Skatteministeriet om at se på lovgivningen på området. Læs mere HER.

 

Høring om retshjælp på Christiansborg

D. 2. april afholdt Folketingets Retsudvalg en høring om retshjælpen i Danmark. Den Sociale Retshjælp deltog ved formand Sandy Madar i panelet til høringen. Vi i Den Sociale Retshjælp er utroligt stolte over at blive inviteret med til høringen, og vi er meget optagede af, at der følges op med handling på en høring, hvor alle var enige om, at vi stadig har meget at kæmpe for, når snakken falder på retshjælp i Danmark. Læs mere HER.

 

Opfølgning på høring om retshjælp 

Efter høringen har Den Sociale Retshjælp sendt en henvendelse til Folketingets Retsudvalg som opfølgning på høringen. Her kommer vi med vores forslag til, hvad der har højeste prioritet at få håndteret straks og ikke først senere. Læs mere HER.

 

Henvendelse om kvalificeret gældsrådgivning 

Vi har i april sendt Morten Bødskov en henvendelse om den mangelfulde gældsrådgivning, som udbydes i dag. Læs mere HER og HER.

  

Henvendelse vedr. et nyt frivilligcharter

Den Sociale Retshjælp har i juni skrevet en henvendelse med forslag til hvad et frivilligcharter kunne indeholde. Den er sendt til relevante ministre samt kultur - og socialudvalget, hvor vi blandt andet fik svar fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Læs mere HER.

 

Henvendelse vedr. indsattes sagsomkostninger

Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til justitsminister Morten Bødskov omkring problemerne med indsattes sagsomkostninger. Læs mere HER.

 

Henvendelse vedr. sygedagpenge til Mette Frederiksen

Den Sociale Retshjælp har rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om at "Retssikkerheden på sygedagpengeområdet tilsidesættes på grund af reelt betydningsløs klage adgang". Læs mere HER.

 

Høringssvar til ny bekendtgørelse om finansielle rådgivere

I starten af oktober indsendte Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling et høringssvar til bekendtgørelserne i medfør af lov om finansielle rådgivere. Du kan læse høringssvaret HER.


Politisk henvendelse til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter

Under en konference om udsatte boligområder d. 2. april 2013 blev det nævnt, at ministeriet i oktober ville fremsætte et nyt lovforslag til ændring i lov om almene boliger, som vil give politiet mulighed for at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til de almene boligorganisationer, som derefter vil kunne bruge disse oplysninger til at opsige lejeres lejemål. Da denne lov vil have stor indflydelse på mange af Den Sociale Retshjælps klienter, fremsendte Innovationsafdelingen d. 4. november en politisk henvendelse for at gøre opmærksom på de mange konsekvenser, som Den Sociale Retshjælp ser ved lovforslaget. Læs henvendelsen HER.

 

Politisk henvendelse vedr. indsattes manglende adgang til internettet

Den Sociale Retshjælp har d. 18/11 2013 fremsendt en politisk henvendelse vedrørende problematikken omkring fængselsindsatte og deres adgang til internettet, når det offentlige pr. 1/11 2014 kræver, at alle landets borgere skal have egen digital postkasse på borger.dk. Læs mere HER

 

Svar på henvendelse fra Mette Frederiksen

Den Sociale Retshjælp har fået svar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen angående vores henvendelse om sygedagpenge, kontanthjælp og efterbetalinger. Læs mere HER.

 

Høringssvar vedr. "Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne" 

Den Sociale Retshjælp fremsendte d. 26. november et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende "Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne". Læs mere HER.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk