Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde anno 2011

 

Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde bestod i 2011 i mange politiske henvendelser samt medie udtalelser. Den Sociale Retshjælp udtalte sig, på baggrund af mange borgerhenvendelser, blandt andet om udsættelser, kommunernes brug af ulovlige indsamlede beviser på socialt bedrageri samt overgældssætning.

 

Herudover sendte vi spørgsmål til retsudvalget vedrørende bankernes modregning, henvendte os til socialministeriet omkring overførsel af huslejebetalinger, foreslog ændringer af kriterierne for hvornår man er enlig forsøger, foreslog skatteministeriet at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregner i borgernes børnepenge, foreslog justitsministeriet, at det skal være muligt at registrere sig frivilligt i RKI samt rettede henvendelse til partiernes skatteordførere og skatteministeren for at få ændret lovgivningen vedrørende inddrivelse af offentlig gæld.

 

Derudover foreslog Den Sociale Retshjælp et samarbejde med Pensionen Skejby og KRIM's Retshjælp, for at alle indsatte kunne sikres retten til at få en folkeregisteradresse, mens de afsoner. Endeligt kommenterede vi lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen, om muligheden for eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager samt Retsplejerådets ordning for offentlig retshjælp.  

 

Henvendelse til Retsudvalget vedr. Bankernes modregning
Den Sociale Retshjælp spurgte i marts retsudvalget om problemstillinger vedrørende modregning. Læs mere HER.

 

Henvendelse til Socialministeriet vedr. overførsel af huslejebetalinger
Henvendelsen pr. 9. marts 2011 om de problemstillinger en overførsel af huslejebetalingen. Læs mere HER.

 

Kommentarer til lovforslag om forenkling af bødeprocessen
Den Sociale Retshjælp kommenterede i april på et lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen idet at vi har haft arbejdet med dette område i flere år og derfor også har gjort os en del erfaringer sammen med blandt andet Aarhus politi. Læs mere HER.

 

Forslag vedrørende ændring af kriterier for enlige forsørgere
Den Sociale Retshjælp sendte i april et forslag til beskæftigelsesminister Inger Støjberg om, at ændre kriterierne for, hvornår man er enlig forsørger, så reglerne kunne klargøres og præciseres overfor borgerne. Læs mere HER.

 

Kommentarer til lovforslag om eftergivelse af sagsomkostninger
Den Sociale Retshjælp kommenterede på et lovforslag om muligheden for eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager og foreslog en lovændring, hvad angår muligheden for eftergivelse af gæld, der er pådraget ved strafbare forslag. Desuden blev der fremlagt løsningsmodeller for problematikken omkring sagsomkostninger. Læs vores kommentar her.

 

Den Sociale Retshjælps kommentarer til ordningen for offentlig retshjælp i Danmark
Den Sociale Retshjælp sendte i maj sine kommentarer til Retsplejerådet vedrørende ordningen for offentlig retshjælp. Læs mere HER.

 

Forslag til Skatteministeren
Den Sociale Retshjælp foreslog i maj skatteministeren, at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregnes i borgernes børnepenge. Læs mere HER.

 

Svar til beskæftigelsesministeren Inger Støjberg
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling besvarede i maj beskæftigelsesminister Inger Støjberg og om hvordan man kan gøre kriterierne for, hvornår man er enlig, objektive og økonomiske. Læs mere HER.

 

Forslag sikring af retten til folkeregisteradresse
Den Sociale Retshjælp foreslog i juni et samarbejde med Pensionen Skejby og KRIM's Retshjælp, for at alle indsatte kunne sikres retten til at få en folkeregisteradresse, mens de afsoner. Læs mere HER.

 

Svar på henvendelse fra indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder
Den Sociale Retshjælp fik i slutningen af juni svar fra indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder på henvendelse fra d. 6. juni 2011, vedrørende problemstillinger i Kriminalforsorgens institutioner. Læs det her.  

 

Svar på henvendelse fra Karen Hækkerup
Den Sociale Retshjælp fik i oktober svar på henvendelsen fra Karen Hækkerup vedr. konsekvenserne for socialt udsatte borgere ved ændringer i lovgivningen vedr. inddrivelse af offentlig gæld. Læs mere HER.

 

Henvendelse til partiernes skatteordførere
Innovationsafdelingen arbejdede i november for at ændre lovgivningen vedrørende inddrivelse af offentlig gæld. Dette skyldes, at den eksisterende lovgivning havde negative konsekvenser for vores målgruppe. Læs mere HER.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk