Den Sociale Retshjælps pressepolitik


Den Sociale Retshjælp modtager ofte henvendelser fra pressen om forskellige problemstillinger og problematikker, som berører landets borgere. Vi arbejder for borgerne og ønsker at fremme vores borgergruppers interesser samt kvalificere den offentlige debat. Vi hjælper derfor gerne journalister med både baggrundsinformation, udtalelser og med at skabe kontakt til borgere, der kan medvirke som casepersoner.


Den Sociale Retshjælps ansvar

Den Sociale Retshjælp hjælper både journalisten med at skabe kontakt til borgeren samt hjælpe og støtter borgeren gennem hele forløbet. Mange af de borgere, der kontakter Den Sociale Retshjælp, står i utrygge og sårbare situationer og gennemgår en svær periode i livet.

Vi tager et ansvar for de borgere, vi henviser til pressen og vi opfordrer som udgangspunkt borgere til at være anonyme, da de sociale situationer Den Sociale Retshjælps klienter ofte står i kan påvirke dem og deres familier senere, hvis de står frem med billede og navn. Vi har også et stort ansvar for at sikre borgere, der medvirker i f.eks. interviews, forstår, hvad det vil sige at stå offentligt frem.


Foldere

Den Sociale Retshjælp har udarbejdet to foldere til de borgere, der ønsker at fortælle deres historier i pressen. Den ene folder forbereder borgeren på, hvad man skal gøre sig klart, før man deltager i et interview. Den anden folder beskriver hvad, der er værd at vide efter et interview f.eks. muligheder for at søge om afindeksering.


Folder til før et interview findes HER.

Folder til efter et interview findes HER

Folder specifikt for tidligere og nuværende indsatte/dømte findes HER.   


Aftaledokument

Den Sociale Retshjælp har udarbejdet et aftaledokument, som borger og journalist kan underskrive for at skabe større tryghed for borgere, når de medvirker i interviews. Da vi ønsker at beskytte og klargøre borgerne bedst muligt, opfordrer vi alle, der ønsker at medvirke i interviews, til kun at medvirke, hvis der foreligger et aftaledokument, der er underskrevet af både borger og journalist.

Aftaledokumentet kan findes HER.


Kontakt Den Sociale Retshjælp


Hvis du er journalist, studerende, forsker m.m. kan du kontakte Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling på telefon: 87 41 93 36 eller innovation@socialeretshjaelp.dk.  Innovationsafdelingen hjælper med at finde frem til casepersoner, baggrundsinformation m.m.


Hvis du er klient hos Den Sociale Retshjælp, og har lyst til at fortælle din historie i pressen, må du ligeledes gerne kontakte Innovationsafdelingen. Innovationsafdelingen vil hjælpe dig med at forberede dig på at medvirke i pressen.


Hvis du i øvrigt har lyst til at dele din historie i pressen, og mener det kunne være interessant for Den Sociale Retshjælp at gå ind i din sag, og hjælpe dig i forhold til pressen, kan du ligeledes kontakte Innovationsafdelingen.Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk