Praktikanter

Hos Den Sociale Retshjælp gør vi i stor grad brug af praktikanter til at supplere vores frivillige og faste medarbejdere. Dette er der flere årsager til.


Først og fremmest er praktikanter her oftest på fuld tid (eller på tilnærmelsesvis fuld tid, hvis de følger fag ved siden af) i tre til seks måneder, hvilket giver dem mulighed for virkelig at gå i dybden med arbejdet. Det er en stor fordel i forhold til både sagsbehandling, hvor vi får mulighed for at hjælpe endnu flere klienter, og arbejdsopgaver generelt, fordi det betyder, at de hurtigt kan komme ind i arbejdsgangene. En stor del af praktikanterne vælger at fortsætte som frivillige efter praktikopholdet, hvilket er meget værdsat fra organisationens side.


Desuden er det generelt af stor vigtighed for Den Sociale Retshjælp at løfte en del af det samfundsansvar, vi alle har for at give unge mennesker en god start på arbejdslivet. Praktikophold giver de studerende mulighed for at anvende den teori, de har lært på deres studier, i praksis. Derved får de mulighed for at supplere deres teoretiske kompetencer med praktiske kompetencer, hvilket giver dem et værdifuldt salgsargument, når de efter endt studie skal søge job. Samtidig kan deres fremtidige arbejdsgivere drage fordel af, at de har stiftet erfaring med livet på en arbejdsplads. 


Den Sociale Retshjælp er som udgangspunkt meget åben for at tage imod studerende fra  forskellige studieretninger, da vores erfaring er, at mange studerende har kompetencer, vi kan drage stor fordel af. Derfor har vi gennem tiden samarbejdet med mange uddannelsesinstitutioner om praktikophold for studerende, herunder:

 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet (inkl. det tidligere Aarhus School of Business)
 • Aalborg Universitet
 • Roskilde Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Copenhagen Business School
 • Professionshøjskolen Metropol
 • Copenhagen Business Academy
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • Erhvervsakademi Lillebælt
 • Erhvervsakademi Dania Silkeborg
 • Erhvervsakademi Dania Hobro
 • IBA Erhvervsakademi Kolding
 • VIA University College
 • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Vores praktikanter har meget forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at udvikle Den Sociale Retshjælp og løfte den vigtige opgave det er at hjælpe vores brugere. Vi har mange praktikanter med en baggrund inden for økonomi/finansiering, jura eller socialrådgivning. De suppleres af andre med fx samfundsvidenskabelig, teknisk eller kommunikationsmæssig baggrund. Af typiske studieretninger kan nævnes:

 • Jura
 • Finansbachelor
 • Finansøkonom
 • Financial controller
 • Økonomi/erhvervsøkonomi (cand.soc.)
 • Cand.merc./cand.merc.(jur.)
 • Socialrådgiveruddannelsen
 • Statskundskab
 • Administrationsbachelor
 • Antropologi
 • Sociologi
 • Europastudier
 • Internationale Studier
 • Cand.it.
 • Forskellige kommunikationsuddannelser, fx virksomhedskommunikation og retorik
 • Multimediedesigner
 • It-teknolog
 • Webdesigner


Nedenfor kan man finde en kort gennemgang af udviklingen af brugen af praktikophold hos Den Sociale Retshjælp:


2008

I efterårssemestret 2008 havde Den Sociale Retshjælp sin første studerende nogensinde i praktik, nemlig en sociologistuderende, der blev den første medarbejder i den nyåbnede Innovationsafdeling, hvis primære opgave var at sikre fokus på målgruppens problemstillinger og forbedre dens overordnede forhold. Praktikopholdet var en stor succes, og siden har praktikanter løftet en stadig større del af arbejdsopgaverne hos Den Sociale Retshjælp.


2009

I 2009 fortsatte vi succesen med at have praktikanter i Innovationsafdelingen, denne gang en antropologistuderende. Den hidtidige succes gav os blod på tanden og mod på også at forsøge os med praktikanter i andre afdelinger.


2010

I 2010 havde vi i alt tre praktikanter i forårssemestret og seks i efterårssemestret. Forårssemestret bød på de første to socialrådgiverstuderende, der var i praktik hos Aarhus-afdelingen, en ordning, vi havde meget gavn af til og med efterårssemestret 2012, hvor studieordningen desværre blev ændret, så vi ikke længere kunne modtage socialrådgiverstuderende i praktik i Aarhus. Organisationen var efterhånden vokset så meget, at den havde brug for et sekretariat, og derfor blev den første HR- og kommunikationspraktikant, en cand.it-studerende, ansat i efterårssemestret for bl.a. at sikre medarbejdertrivslen og for at arbejde professionelt med rekruttering. Dette var en succes, og lige siden har vi hvert semester haft HR-og kommunikationspraktikanter fra en lang række forskellige studieretninger.


2011

I 2011 havde vi alt 10 praktikanter i forårssemestret og 13 i efterårssemestret, heriblandt de første studerende fra økonomi og statskundskab til Innovationsafdelingen i Aarhus. Afdelingen i København havde sin første HR- og kommunikationspraktikant samt sin første socialrådgiverstuderende i praktik i forårssemestret, hvilket var en stor succes, der er blevet gentaget i alle de efterfølgende semestre. Ligeledes bød forårssemestret på den første Politiske Konsulent i København, og denne praktikstilling blev ligeledes besat hvert semester til og med 2012, hvorefter Innovationsafdelingen pga. pladsmangel blev koncentreret i Aarhus. I efterårssemestret fik afdelingen i København sin første socialrådgiverstuderende i praktik, og siden har vi hvert semester modtaget nye socialrådgiverstuderende i praktik. I Aarhus fik Den Sociale Retshjælp i efterårssemestret de første Gældsmanagere i praktik, tre finansbachelorer fra Erhvervsakademi Aarhus og en cand.merc.(jur.) fra Aarhus Universitet.


2012

I 2012 havde vi i alt 28 praktikanter i forårssemestret og 24 i efterårssemestret. Blandt andet havde vi i forårssemestret for første gang to it-teknologer i praktik, som stod for generel it-support i organisationen samt for at videreudvikle vores it-systemer til gavn for rådgivere og brugere. Desuden fortsatte vi succesen med at ansætte praktikanter i Gældsmanagerstillinger og havde i forårssemestret i alt 12 af disse praktikanter i Aarhus. De fleste var finansøkonomer fra Erhvervsakademi Aarhus, som blev suppleret af en cand.merc.(jur.) fra Syddansk Universitet samt af vores første studerende fra erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet. I efterårssemestret ydede 10 praktikanter gældsrådgivning på kontoret i Aarhus, heriblandt ni finansbachelorer og vores første studerende fra cand.merc. i International Economic Consulting, mens afdelingen i København fik sine første to Gældsmanagere i praktik fra Copenhagen Business School.


2013

I 2013 havde vi i alt 42 praktikanter i forårssemestret og 30 i efterårssemestret. Til vores store glæde kunne vi i forårssemestret byde velkommen til de første to juridiske praktikanter, en i Aarhus samt en i København, en succes, vi i efterårssemestret fulgte op med yderligere fire juridiske praktikanter i København og tre i Aarhus. Ligeledes havde vi i forårssemestret for første gang tre multimediedesignere og en webudvikler i praktik i Aarhus-afdelingen, hvor de var en stor hjælp i forhold til at udvikle og optimere henholdsvis kommunikationsmateriale og databaser. Vi havde i 2013 desuden fokus på at udbygge vores i forvejen gode samarbejde med landets erhvervsakademier.


2014

I forårssemestret 2014 havde vi i alt 48 praktikanter og 28 i efterårssemesteret, hvilket er det højeste antal nogensinde. Blandt andet har vi budt velkommen til de første fire financial controller-studerende, som har været i praktik som Gældsmanagere i Aarhus, og den første retorikstuderende, som har været HR- og kommunikationspraktikant i Aarhus. Desuden har vi igen udvidet samarbejdet med erhvervsakademierne og har for første gang haft praktikanter fra Erhvervsakademi Dania i henholdsvis Hobro og Silkeborg.


2015  

I forårssemestret havde vi i alt 26 praktikanter og 22 i efterårssemesteret. Blandt andet har vi budt velkommen til en kriminologi studerende, der skal udvikle vores fængselsrejsehold. Samarbejdet med Erhvervsakademierne i Aarhus, Hobro og Silkeborg har vi sammensat to stærke gældshold. Grundet fremdriftsreform har det været svært at få studerende fra universiteterne, men det er dog blevet til sammenlagt syv til vores innovationsafdeling og en til vores juridiske.


2016

I forårssemestret havde vi i alt 23 praktikanter og 20 i efterårssemesteret. Vi har udvidet vores netværk og har nu også inddraget VIA som en del af vores samarbejdspartnere. Efter to semestre uden jura praktikanter har vi været heldige at have én jurastuderende tilknyttet i efteråret. Vi håber fremadrettet at praktikanter i vores juridiske afdeling kan blive mere stabilt. Vi har i 2016 haft studerende fra flere uddannelsessteder end nogensinde før, tolv uddannelsessteder har stillet studerende til rådighed og det er vi naturligvis meget glade for.


2017

I forårssemesteret har vi tilknyttet 23 praktikanter, mens vi i efterårssemesteret havde 31 praktikanter tilnkyttet. Som sædvanlig er det gældspraktikanterne, der fylder meget i statistikkerne, mens vores juridiske afdeling måtte klare sig uden en eneste frivillig.


2018

I forårssemesteret havde vi 25 praktikanter tilknyttet, mens vi i efterårssemesteret havde hele 36 praktikanter tilknyttet, hvilket er det højeste antal siden år 2013. Efter et par hårde år, hvor vores juridiske afdeling ikke har haft juridiske praktikanter, har vi i år 2018 haft hele 7 praktikanter, 3 i forårssemesteret og 4 i efterårssemeteret. Vi håber, at vi også fremadrettet kan stå som et tiltrækkende arbejdssted for de jurastuderende, der søger praktisk erfaring. Ud over de 7 juridiske praktikanter har vi haft 27 gældspraktikanter, 5 innovationspraktikanter, 8 HR- og kommunikationspraktikanter, 5 IT-praktikanter og 2 Multimedie-praktikanter.


2019

I forårsemesteret havde vi 32 praktikanter tilknyttet, mens vi i efterårssemesteret havde 29 praktikanter, i alt 61 praktikanter i 2019. 25 af disse var gældspraktikanter, 5 jurapraktikanter, 6 socialrådgiverpraktikanter, 6 HR-og kommunikationspraktikanter, 4 multimediedesignerpraktikanter, 7 IT-praktikanter og 8 Innovationspraktikanter. Vi er stolte over vores brede faglige sammensætninger og håber vi kan opretholde vores position som en attraktiv praktikvært.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk