Innovationsafdelingen

 

Innovationsafdelingen har til formål at dokumentere de problemer, vores klienter oplever, samt at tale deres sag i medierne og over for politikerne. Afdelingen yder altså ikke rådgivning til den enkelte klient, men arbejder i stedet for at forbedre målgruppens overordnede forhold. Gennem det daglige rådgivningsarbejde har Den Sociale Retshjælp oparbejdet et indgående kendskab til klienternes problemstillinger, og vi ser det som vores opgave at videregive denne erfaring ved fx at skabe offentlig debat, rette henvendelse til politikerne og skrive høringssvar.

 

En stor del af vores klienter er udsatte borgere, der ikke selv råber op, når de støder på uretfærdigheder i samfundet, og selv for ellers ressourcestærke borgere kan det være en uoverskuelig opgave at tage kampen op mod uretfærdigheder i systemet. Det er derfor Den Sociale Retshjælps målsætning at skabe en vidensbaseret debat om lovgivningsmæssige og retspolitiske problemstillinger og uhensigtsmæssigheder, der berører vores målgrupper. I den forbindelse udføres der et omfattende dokumentationsarbejde i forhold til arbejdet med at hjælpe klienterne, så det er muligt at formidle Den Sociale Retshjælps viden om de problemstillinger, vi identificerer i vores arbejde, videre til de relevante parter. Innovationsafdelingen arbejder primært inden for fem hovedområder:

  • Politisk interessevaretagelse: Kombinationen af kendskabet til det politiske system, den offentlige forvaltning, forvaltningsretlig lovgivning og et nært og unikt kendskab til brugergruppens praktiske problemstillinger og udfordringer danner grundlag for, at Innovationsafdelingen kan varetage brugernes interesser på et politisk niveau. 
  • Dokumentation: Innovationsafdelingen er ansvarlig for at sikre dokumentationen af organisationens arbejde, både til brug for politisk interessevaretagelse, med henblik på finansiering af organisationens arbejde og for at opkvalificere og systematisere de interne arbejdsgange i organisationen. 
  • Presse: Den Sociale Retshjælp er ofte i medierne i forbindelse med de politiske problemstillinger, vi arbejder med, og Innovationsafdelingen benytter lejligheden til at sætte fokus på aktuelle problemstillinger. Desuden holder Innovationsafdelingen sig ajourført i forhold til mediedagsordenen, så Den Sociale Retshjælp kan reagere på denne. 
  • Udviklingsprojekter: Innovationsafdelingen er ansvarlige for en række udviklingsprojekter hos Den Sociale Retshjælp. Målet med udviklingsprojekterne er i samarbejde med den øvrige organisation eller eksterne parter at skabe endnu bedre løsninger til gavn for vores klienter. 
  • Puljer og finansiering: Den Sociale Retshjælp er afhængig af donationer fra private og tilskud fra det offentlige for at kunne varetage rådgivningsarbejdet. Derfor er det en løbende opgave for Innovationsafdelingen at søge midler til finansiering af organisationen hos puljer, offentlige myndigheder og varetage kontakten med private donorer.

Innovationsafdelingens medarbejdere udgøres af fuldtidspraktikanter fra forskelige samfundsvidenskabelige uddannelser såsom statskundskab, antropologi og sociologi.

Kontor i København

Bragesgade 10C (I baggården)

2200 København N

Telefon: 70 22 93 30

Mail: kbh@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148

Find vej


Åbningstider i København

Mandag9.00-17.00 
Tirsdag 9.00-17.00 
Onsdag 9.00-21.00
Torsdag9.00-21.00
Fredag9.00-21.00

(eller efter aftale)

Kontor i Aarhus

Augustenborggade 2

8000 Aarhus C 

Telefon: 70 22 93 30

Mail: aarhus@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148

Find ve


Åbningstider i Aarhus

Mandag 9.00 - 17.00

Tirsdag 9.00 - 17.00

Onsdag 9.00 - 19.00

Torsdag 9.00 - 17.00

Fredag 9.00 - 17.00

(eller efter aftale.)

Kontor i Horsens

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12

8700 Horsens

Telefon: 29914404

Mail: horsens@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148


Åbningstider i Horsens

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17


OBS: Der tages udelukkende i mod juridiske henvendelser i Horsens


OBS: Der tages udelukkende i mod juridiske henvendelser i Horsens