Den Sociale Retshjælps Fond hovedfunktioner

 

Den Sociale Retshjælps Fond formål er, ud over at levere kerneydelserne juridisk rådgivning og gældsrådgivning, at udbrede kendskabet til den rolle, juridiske problematikker og gældsproblematikker spiller for borgeren og samfundet. Dette omfatter både undervisning, foredrag og det retspolitiske arbejde i vores innovationsafdeling.


Det eksterne formidlingsarbejde henvender sig primært til offentlige institutioner, som arbejder med socialt udsatte, men der fokuseres også i stigende grad på fx at få relevante uddannelsesinstitutioner, der uddanner til arbejde med socialt udsatte, til at implementere gældsundervisning i deres forløb og at etablere relevante undervisningsforløb i fængsler.
 

DSRFs tre hovedfunktioner udgør tilsammen grundstenen for organisationens arbejde:

 

1) Retshjælpsfunktionen, hvor der ydes gratis Juridisk rådgivning og Gældsrådgivning, herunder også de respektive projekter. 

 

2) HR- og kommunikationsfunktionen, der er placeret i Sekretariatet og varetager rekruttering, undervisning, kommunikation og medarbejderpleje.

 

3) Den retspolitiske funktion, der er placeret i Innovationsafdelingen, som varetager det retspolitiske arbejde og står for vores fundraising.
 

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk