Nyheder 2019 


Marts

Bestyrelsesmøde i ECDN

Fra fredag d. 22. til lørdag d. 23. var vores direktør, Sandy, i sin funktion som præsident for ECDN (European Consumer Debt Network) til bestyrelsesmøde i ECDN. Mødet fandt sted i Rotterdam og bestyrelsen diskuterede bl.a. organisationens fremtidige strategier og fokusområder. Derudover kom NGO'en Finance Watch forbi for at sætte ECDN's arbejde i perspektiv.


Inspirationsmøde om socialt frikort

Onsdag d. 13. marts var Lasse og Sebastian fra innovation til inspirationsmøde om det sociale frikort hos Aarhus Kommune i Værksmestergade. Det var Socialstyrelsen, der stod for arrangementet, hvor de bl.a. fortalte at frikortetet giver de socialt udsatte mulighed for at tjene 20.000 kr. skattefrit hvert år uden at blive trukket i deres sociale ydelser. Det sociale frikort er ment som en måde, hvorpå man kan hjælpe socialt udsatte med et perifert forhold til arbejdsmarkedet og give dem en følelse af at blive værdsat på arbejdsmarkedet, hvorved man forsøger på at gøre det perifere forhold mere nært - og på at give de socialt udsatte flere penge mellem hænderne, uden at disse behøver at komme fra staten.


Karrieredagene AU

Onsdag d. 6. marts var en travl dag for Sekretariatet. Her deltog vi nemlig også i karrieredagene på AU i et forsøg på at kapre frivillige og praktikanter til vores organisation. Vi kom hjem med et hav af e-mailadresser på interesserede studerende og håber meget på, at det hele ender ud med, at de starter her hos os.


Oplæg på DANIA Silkeborg

Onsdag d. 6 marts var Sekretariatet traditionen tro på tur til Dania Silkeborg, hvor vi fik lov til at holde et oplæg om Den Sociale Retshjælps Fond og de tilbud vi har til de studerende ift. at komme i praktik eller blive frivillig hos os. Som sædvanlig oplevede vi stor interesse og kom hjem med en masse flotte CVer. 


Grobowski Reklamebureau

Den 1. marts var stifter og direktør for DSRF, Sandy Madar, Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen samt Andreas og Sebastian fra Innovationsafdelingen til møde hos Grobowski Reklamebureau for at høre om vores muligheder for at skabe en kampagne, som direktør Sandy Madar vil kunne tage med ud og vise til erhvervslivet, for at fremhæve vigtigheden af det arbejde, der bliver udført hos os i DSRF og vores kolleger i de andre retshjælpe og gældsrådgivningsorganisationer.


Februar

Fængselsrejseholdets indsats

Innovationsafdelingens Lasse har i løbet af denne uge og sidste uge (uge 8 & 9), i samarbejde med gældsafdelingen i København været i gang med at udvikle fængselsrejseholdets målgruppe og arbejde bl.a. ved at kontakte fængslerne og institutionerne med henblik på at indhente nye samarbejdsaftaler, der sætter rammerne for vores fremtidige samarbejde.


Arbejde med Vidensfunktionen

Lederen for gældsafdelingen i København, Thomas, har i løbet af februar arbejdet sammen med en række andre organisationer, herunder bl.a. Deloitte, om oprettelsen af Vidensfunktionen. Vidensfunktionen skal være med til at skabe nogle dokumentationsværktøjer, der skal skabe mere viden og gennemsigtighed for gåldsrådgivningen i Danmark. Projektet er støttet af puljemidler fra Socialstyrelsen.


Oplæg om Streetmanager og mentor projekt

Den 28. februar var stifter og direktør for DSRF, Sandy, sammen med formanden for Streetmanagerforeningen, Seth, i København for at holde oplæg om vores mentorprojekt.


Netværksbesøg ved MABS og FLAC i Irland

Fra den 26. til den 27. februar er stifter og direktør for DSRF Sandy Madar i Irland. Hun vil løbende henover de to dage mødes med MABS og FLAC, som er organisationer, der ligesom DSRF tilbyder henholdsvis gælds- og juridisk rådgivning. Formålet vil være sparring og vidensdeling med vores irske kolleger og lære, hvordan de udfører deres arbejde sammenlignet med os.


Digitalisering via ledelsen

Den 21. februar deltog Sekretariatsansvalig Camilla Johansen i et gå-hjem-møde på Ervervsakademi Aarhus. Her blev hun klogere på, hvordan digitalisering ikke kun handler om IT, men også om ledelse og virksomhedens strategi - og herved hvordan man igennem digitalisering løfter arbejdsopgaver smartere og skaber bedre arbejdsglæde.


Oplæg for de nye medarbejdere i Psykiatriens Hus

Mandag d. 18/2 var Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen forbi Marselisborgcenteret, hvor de nye medarbejdere i Psykiatriens Hus havde introduktionsdag. Her fortale Camilla om Den Sociale Retshjælps Fond og de ydelser, som DSRF kan tilbyde. Med denne viden i baggrunden kan medarbejderen være med til at sikre, at de borgere de møder på deres vej også får taget hånd om deres økonomiske og juridiske problemer.


Netværk for frivilligorganisationer i Marokko

Den 8.-15. februar var direktør Sandy Madar i Tanger, Marokko, for at sætte et nyt projekt igang. Projektet hedder Community for Volunteers and Associations, og skal i første omgang fungere som et netværk for frivilligorganisationer i Tanger. Sidenhen skal det ombære hele Marokko og i sidste ende, skal projektet fungere som et stort internationalt netværk. 


I løbet af sit besøg har Sandy holdt møder med relevante lokale aktører, blandt andet organisationen Darna, som skal være tovholder for projektet i Tanger. Derudover har Sandy også holdt møder med politiet, turistchefen og præsidenten for hotellerne i Tanger, for at lave en plan for sikkerheden for frivillige turister i byen.

Vi glæder os til at være med til at skabe et stærkt internationalt samarbejde for frivilligforeninger.


Januar

Streetmanageroplæg

Den 27. og 28. februar var direktør Sandy Madar på besøg hos Aalborghus Gymnasium sammen med et par af vores Streetmanagere for at fortælle mere om Streetmanagernes og Fængselsrejseholdets arbejde. Det var andet år i træk, at vi deltog i klassernes tværfaglige undervisningsforløb, og vi er meget glade for, at de finders vores arbejde så relevant, at de inviterede os tilbage, så et nyt hold af studerende også kunne få viden herom. Vi håber at Aalborghus igen næste år.


Gældsrådgivning i Rumænien

Den 6.-9. januar var direktør Sandy Madar igen i Rumænien. Denne gang var det for diskutere, hvordan man kan oprette en gældsrådgivning i landet. I mødet deltog Vicedekanen for den juridiske afdeling på  Babeș-Bolyai Universitetet i byen Cluj.  Mødet var meget produktivt, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet.


Gældsrådgivningsprojekt i Rumænien

Fra den 6.-9. Januar var stifter og direktør for DSRF, Sandy, i Rumænien for at mødes med associate professor og vice-dekan Rodica og juristen Sorin, for at arbejde med opstarten af en først lokal men på sigt national gældsrådgivning i Rumænien.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk