Nyheder 2018


Oktober

Oplæg fra Forskningsklinikken for Ludomani

På sådan en solskinsfredag har Den Sociale Retshjælps Fond haft besøg af Thomas Markussen fra Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus. Det var et super spændende oplæg, som især vores Gældsmanagere kan bruge i deres daglige arbejde, da DSRF har klienter med gæld på grund af ludomani. Oplægget skabte nogle spændende refleksioner og værktøjer til, hvordan vi kan hjælpe gældsramte ludomaner i fremtiden. Vi håber fremadrettet på, at Forskningsklinikken for Ludomani og vi hos DSRF kan hjælpe hinanden på sigt.


September

Frivilligbørs

Den 21. september deltog Sekretariatsansvarlig Camilla Johansen i "Frivilligbørsen", som dette år blev afholdt i Ridehuset. Her mødtes repræsentanter fra frivillige organisationer, kommunale afdelinger og private virksomheder, som hører hjemme i Aarhus Kommune. Målet var at finde nye samarbejdspartnere og lave nye samarbejdsaftaler, så vi kan løfte vores indsats op på et endnu højere niveau. Der blev netværket på kryds og tværs, og vi glæder os til at se, hvordan disse nye møder vil påvirke fremtiden. 


Karrieredag på Dania

Torsdag den 20. september deltog  HR- og Kommunikationspraktikanter Louise og Karina i Karrieredag på Erhvervsakademiet Dania i Silkeborg. Med os havde vi Morten, som er gældsmanager i dette semester. Målet med vores besøg, var at promovere Den Sociale Retshjælps Fond som en mulig praktikvirksomhed over for de mange finansøkonomer, der studere på akademiet. Det var en spændende dag, med mange interesserede kandidater, som vi ser frem til at møde i de kommende semestre. Tak til Dania for  at vi måtte deltage i det fine arrangement - vi glæder os til næste gang i afvikler karrieredag.


Følgegruppemøde for socialt udsattes retssikkerhed

Den 19. september deltog vi i et følgegruppemøde for socialt udsattes retssikkerhed, som Justitia faciliterede. Blandt deltagerne var også Børns Vilkår, Gadejuristen og Rådet for Sociale Udsatte. Her blev der idéudvekslet og diskuteret forskellige emner, bl.a. Justitias nyeste rapport om tvangsanbringelser og de alvorlige retssikkerhedsproblemer i tvangsanbringelsessager.


Debatindlæg i Jyllands-Posten: Sådan beskytter vi forbrugerne mod dårlige lån og høj gæld

Den 13. september havde vi et debatindlæg i Jyllands-posten, hvor vi fremlagde tre konkrete forslag til, hvordan regeringen endnu bedre kan beskytte forbrugerne mod gældsproblemer. Læs det her.


To HR-praktikanter blev inviteret til arrangmenet 'Onboarding - Få dine medarbejdere godt ombord'

De to nye HR- og Kommunikationspraktikanter Louise og Karina var den 11. september til VirksomhedsnetværkCabi's arrangement 'Onboarding - Få dine medarbejdere godt ombord'. Onboarding er noget der bliver mere og mere vigtigt i forbindelse med arbejdsmarkedskulturen, hvor der bliver mangel på arbejdskraft. Mette Nørlem talte om at "medarbejderne siger op på grund af dårlig intro'. Super interessant og aktuelt. Tak til VirksomhedsnetværkCabi for invitationen og Falck for de fine omgivelser.


August

Brugernes Bazar 2018

Vi deltog d. 29. august i Rådet for Socialt Udsattes arrangement i Odense, hvor både høj og lav mødte frem for at diskutere mødet med systemet. Det blev en kombination af debat og feststemning, der understregede hvorfor det er så vigtigt at fokusere på denne målgruppe og hvor meget, de fortjener at nogen arbejder hårdt for deres interesser.


DR Kontant

Jeanette Gjørret, Juridisk Leder i Den Sociale Retshjælps Fond, var den. 16. august medvirkende i "Kontant -Svindlerne uden ansigt", der satte fokus på ID-tyveri. Her udtalte hun sig om de juridiske problemer, man kan støde på som offer for ID-tyveri. Omtale af Streetmanager projektet i AdvokatWatch

Direktør Sandy Madar er blevet interviewet sammen med Seth Sarpong om projektet på Nørrebro og den juridiske oprustning når Streetmanager til januar får en fast advokat i Aarhus. Læs artiklen her.


Juli

Opgørelse over omkostninger ved rocker- og bandekriminalitet

Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte debn 16. juli 2018 en henvendelse til justitsministeren og de øvrige partiers retsordførerer vedr. en opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor om udvalgte omkostninger ved rocker- og bandekriminalitet.

Læs henvendelsen her.


Juni

Beskæftigelsesudspil

Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte den 1. juni 2018 en politisk henvendelse vedr. regeringens beskæftigelsesudspil fra den 29. maj 2018. 


VærdigReform

Den Sociale Retshjælps Fond og 28 andre organisationer bag VærdigReform opfordrer i en fælles pressemeddelelse den 1. juni til, at borgere omfattet af ressourceforløb tester den nyligt vedtagne lovændring om førtidspension og flexjob ved at bede deres respektive kommuner om en ny vurdering. 


Maj

Åbent brev vedr. den nationale gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Fond har formuleret et åbent brev til borgere og kreditorer vedrørende nedlukning af den nationale gældsrådgivning. Krav i årets gældspulje fra Socialstyrelsen har bevirket, at DSRF ikke har kunnet søge midler til den nationale gældsrådgivningsindsats, men i stedet har måttet søge til tre forskellige projekter.
Der vil således forsat være gældsrådgivning, men det vil ikke være alle borgere, som kan få hjælp. Læs mere i det åbne brev her.


Politisk henvendelse vedr. gældsansøgningspuljen

Den 8. maj 2018 har DSRF sendt en politisk henvendelse vedr. Socialstyrelsens ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning 2018-2020. Henvendelsen er sendt til Socialstyrelsen, Børne- og Socialministeriet samt minister Mai Mercado. Læs henvendelsen her. 


April

Tilsagn fra Civilstyrelsen

Den 26. april 2018 modtog DSRF tilsagn fra Civilstyrelsen om ansøgte midler til vores juridiske rådgivning, og vi kan derfor med glæde fortælle, at vi kan fortsætte vores kvalificerede rådgivningsindsats i 2018.


Besøg af DR

Den 26. april havde vi besøg af et kamerahold fra DR nyhederne. De skulle lave en historie om Søren, der trodser statistikkerne ved at være blind, men samtidig have et job. 


Retshjælp i Rumænien

Fra den 20. til den 23. april var direktør Sandy Madar i Rumænien. Her deler hun ud af sin viden og erfaring, så politiske kræfter og interesserede advokater kan få opbygget et netværk af retshjælpe, så de rumænske borgere har adgang til kvalificeret hjælp.


Svar på politisk henvendelse angående "Ét Danmark uden parallelsamfund" af Børne- og Socialminister Mai Mercado (C).

Den 12. april fik Den Sociale Retshjælps Fond svar på henholdsvis den officielle politiske henvendelse i forbindelse med udspillet, men også på et spørgsmål vi indsendte lige da udspillet var offentliggjort. Læs den politiske henvendelse HER, spørgsmålet angående børneområdet HER, samt Mai Mercados svar til begge skrivelser HER

Vi er glade for at Børne- og Socialministeren svarer vores henvendelse, men vi kan fortsat være bekymrede for udspillets konsekvenser for dagtilbuddene i udsatte boligområder. Vi håber at der bliver igangsat initiativer som understøtter dagtilbuddene som bliver ramt af udspillet. Samtidig håber vi at man ikke fra politisk hånd skyder sig selv i foden, ved at gøre udsatte boligområder mindre attraktive for ressourcestærke familier. 


Marts 

Møde med Lektor Mette Risgaard Olsen

Den 23. marts var Den Sociale Retshjælps Fonds HR- og kommunikationsansvarlige, Thyge Vendelboe, til møde med Lektor Mette Risgaard Olsen. Thyge skulle bidrage til Olsens forskningsprojekt, der omhandler studerende, hvordan man forbereder dem på praktikforløb og deres overgang fra praktik til det "virkelige" arbejdsmarked. Den Sociale Retshjælps Fond får nye hold praktikanter hvert eneste semester, og vi kunne derfor i den grad bidrage med viden til projektet.


Opsamlingsseminar - Masterplan på hjemløseområdet

Den 22. marts sluttede vores arbejde i forbindelse med masterplanen på hjemløseområdet. Vi var derfor inviteret til et opsamlingsseminar, hvor de forskellige fokusspors forslag til forbedringer på området blev kvalificeret af et borger- og ekspertpanel. Det er nu byrådet og Socialforvaltningen, der skal tage sig af det videre arbejde, og vi er spændt på at se de ændringer, som det afstedkommer.


Karrieremesse, Dania Silkeborg

Den Sociale Retshjælps Fonds HR-afdeling drog igen til Silkeborg den 22. marts. Denne gang med et specifikt fokus på de studerende fra finansøkonomi. Finansøkonomer udgør en vigtig del af vores gældsrådgivning og vi er derfor altid på udgik efter nye, dygtige rådgivere.


Karrieredag, Erhvervsakademi Aarhus

Den 21. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i Erhvervsakademi Aarhus' karrieredag. Her havde vi en stand, hvorfra vi forsøgte at rekruttere de studerende til at blive frivillige eller praktikanter hos os.


Oplæg, Dania Silkeborg

Den 20. marts var Den Sociale Retshjælps Fonds HR-afdeling på besøg hos Dania Silkeborg, hvor de forsøgte at rekruttere nogen af de dygtige elever til at blive gældspraktikanter hos os.


Morgenseminar om gæld og trivsel

Den 19. marts var Politisk Konsulent Dea Dalbjerg til morgenseminar om økonomisk mistrivsel blandt unge voksne. Seminaret var arrangeret af Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden og omhandlede den rapport, som de har udarbejdet om emnet.


Temadag om Medborgerskab og Kriminalitetstruede Unge

Den 15. marts gik turen til Odense, hvor Socialministeriet afholdte temadag om Medborgerskab og Kriminalitetstruede Unge. Defactum og Odense Kommune præsenterede 'En vej ind', som er en kriminalpræventiv indsats, med både succeser, udfordringer og gode råd. Aydin Soei holdte oplæg med udgangspunkt i sin bog "Vrede Unge Mænd: Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark". Til temadagen havde vi både mulighed for at hente inspiration, til vores arbejde i Den Sociale Retshjælps Fond, og Streetmanager.


Masterplan på hjemløseområdet - fokusspor om beskæftigelse

Den 15. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i et såkaldt "fokusspor" i forbindelse med den masterplan, som der er ved at blive udarbejdet på hjemløseområdet. Her diskuterede vi, hvilke indsatser, der skal til for at få hjemløse ind på arbejdsmarkedet. Den Sociale Retshjælps Fond advokerede for at de har brug for omfattende juridisk rådgivning og gældsrådgivning for at kunne overskue hverdagen og begå sig i et arbejde.


Gældsrådgivning i praksis

Den 13. til 15. marts underviste Den Sociale Retshjælps Fonds gældsleder, Thomas Christiansen, i hvordan man udfører en kvalificeret og helhedsorienteret gældsrådgivning. Blandt eleverne var folk fra forskellige leje- og boligorganisationer, socialrådgivere og en enkelt mand fra bankverdenen. 


Følgegruppemøde for socialt udsattes retssikkerhed

Den 7. marts deltog vi i et følgegruppemøde for socialt udsattes retssikkerhed, som Justitia faciliterede. Blandt deltagerne var også Københavns Retshjælp, Rådet for Socialt Udsatte og Dansk Socialrådgiverforening. Her blev der idéudvekslet og diskuteret forskellige emner, bl.a. regeringens ghettoudspil og muligheden for at sammenkøre data.


The Money Advice Service

I Den Sociale Retshjælp forsøger vi hele tiden at udvikle vores rådgivning, og arbejder også fortsat på, at vi i Danmark får en national standard for gældsrådgivning. Derfor var vores direktør Sandy Madar den 6. mart i London for at besøge The Money Advice Service, som led i et forsøg på at udbygge et internationalt samarbejde baseret på tværnational erfaringsudveksling.


RCJ Advice & Citizens Advice Islington

I forbindelse med sit besøg i London den 6. marts, besøgte Den Sociale Retshjælps Fond direktør Sandy Mandar The Royal Courts of Justice Advice & Citizens Advice i Islington for at se, hvordan gratis gældsrådgivning og juridisk rådgivning er integreret i det engelske retssystem. 


Masterplan på hjemløseområdet - fokusspor om beskæftigelse

Den 5. marts deltog Den Sociale Retshjælps Fond i et såkaldt "fokusspor" i forbindelse med den masterplan, som der er ved at blive udarbejdet på hjemløseområdet. Her diskuterede vi, hvilke indsatser, der skal til for at få hjemløse ind på arbejdsmarkedet. Den Sociale Retshjælps Fond advokerede for at de har brug for omfattende juridisk rådgivning og gældsrådgivning for at kunne overskue hverdagen og begå sig i et arbejde.


Opstartsseminar, Masterplan for hjemløseområdet

Den Sociale Resthjælps Fond deltager i kommunens masterplan for hjemløseområdet. Politisk Konsulten Camilla Johansen og direktør Sandy Madar var derfor til et opstatsseminar, hvor kommunens tidligere erfaringer samt de nuværende indsatser blev fremlagt. Derudover blev de forskellige arbejdsspor præsenteret. Den Sociale Retshjælps Fond skal bidrage med forslag til, hvordan vi får hjemløse i beskæftigelse. Vi glæder os til at tage del i arbejdet og vil naturligvis understrege vigtigheden af juridisk rådgivning og gældsrådgivning. 


Performancekultur

Den 1. marts var en repræsentant for Den Sociale Retshjælps Fond sekretariat til et oplæg om performancekultur arrangeret af Intenz. Her lærte vi om vigtigheden af at italesætte, hvilke mål man gerne vil nå, og hvordan man klæder medarbejderne på til at kunne opnå disse mål.


Februar 

Optagelse til informationsvideoer på Gøglerskolen

Den 27. februar planlagde vi sammen med Gøglerskolen optagelserne til Den Sociale Retshjælps Fonds gældsinformationsvideoer. Vi ser frem til et godt samarbejde, så vi til sommer kan præsentere nogle oplysende og praksisorienterede videoer. 


Forandringsworkshop, Masterplan for hjemløseområdet

Den Sociale Resthjælps Fond deltager i kommunens masterplan for hjemløseområdet. Politisk Konsulten Camilla Johansen og direktør Sandy Madar deltog derfor i en forandringsworkshop, hvor baggrunden for og formålet med masterplanen blev præsenteret, og der blev givet umiddelbare bud på, hvilke forhold der fremadrettet skulle være fokus på.


Foredrag om CRS

Den 22. februar var en repræsentant for Den Sociale Retshjælps Fonds sekretariat til et oplæg arrangeret af Cabi om CRS-modellen. Her var fokus på, hvordan vi løfter i folk, og derved sikre os at alle bliver en del af arbejdsmarkedet - også de som har ekstra udfordringer.


Awardshow med Streetmanager på Nørrebro

Den 19. februar afholdte StreetManager Awardshow i samarbejde med MultiCreative Studios på Spillestedet Stengade. Her præsenterede 13 forskellige unge fra Nørrebro deres egne sange. MultiCreative Studios har hjulpet dem med at skrive teksterne, lave beatet og udforme deres sceneoptræden. 


NVVK

Den 9. februar gik turen igen til Utrecht i Holland for at mødes med NVVK. NVVK er en sammenslutning af offentlige institutioner og private organisationer, som beskæftiger sig med gældsrådgivning samt hvordan man forebygger overgældssætning. Her fortalte vi om de nyeste tiltag på gældsrådgivningsområdet i Danmark og diskuterede det internationale samarbejde fremadrettet.


Retshjælp i Rumænien 

Den 4. februar var direktør for Den Sociale Retshjælps Fond i Clyj, Rumænien for at give vores forslag til, hvordan Rumænien skal få etableret en national retshjælpsordning. Vi skal fremadrettet stå klar med løsningsforslag og erfaringsdeling og glæder os meget til det videre samarbejde.


Januar

Gældsundervisningsvideoer og Gøglerskolen

Den Sociale Retshjælps Fond vil i løbet af foråret 2018 lave en række videoer om gæld og de problematikker, der knytter sig hertil. Videoerne omhandler f.eks. budget og betalingsevne, fogedretsindkaldelse og gældssanering. Det er Gøglerskolen, der vil stå for at producere videoerne, og vi glæder os meget til at se det endelige resultat.


Møde med direktøren for Borgerservice

Den 11. januar var Thyge Vendelboe, leder af Sekretariatet, til møde med direktøren for borgerservice Aarhus. Her gik snakken på, hvordan vi gennem et stærkt samarbejde bedst muligt hjælper borgerne i Aarhus Kommune. Her blev der også aftalt et senere møde med lederen af Opkrævning, som skal holde et oplæg om MitBetalingsoverblik. Herved får vi som rådgivningsorganisation viden om et af de værktøjer, som kan bruges i mødet med borgerne.

Mødet førte også til, at Den Sociale Retshjælps Fond blev en del af Mødeforum om Borgerservice og Udsatte Borgere.


Møde med Kriminalforsorgen - økonomisk støtte

Den 12. januar var Marie-Louise Johannesen, leder af Fængselsrejseholdet, og Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til møde med Kriminalforsorgen angående mulig økonomisk støtte til projektet Fængselsrejseholdet. Eftersom staten ikke længere støtter Fængselsrejseholdet bliver Den Sociale Retshjælps Fond nødt til at finde økonomisk støtte andetsteds. Det er DSRFs håb, at Kriminalforsorgen vil være behjælpelige med en fast støtte til projektet sammen med kommunerne, da det er i alles interesse, at projektet fortsætter.


Møde med Kriminalforsorgen - Screeninger

Den 12. januar var Den Sociale Retshjælps Fond til møde med kriminalforsorgen ang. LS/RNR-screening og MOSAIK-samtaler i KiF. Kriminalforsorgens sagsbehandlere screener den indsatte inden løsladelse fra KiF for at vurdere risikoen for tilbagefald til kriminalitet. I denne screening er der ikke taget højde for problematikker som gæld og jura, hvilket Den Sociale Retshjælps Fond mener er med til at øge risikoen for recidiv. Vi talte derfor om, hvordan man kan forbedre screeningen, således at færre fortsætter i en kriminel løbebane.  


Møde med Alternativet og Enhedslisten ang. sagsomkostninger

Den 8. januar var Politisk Konsulent, Amalie Hermansen og Direktør, Sandy Madar, til møde med politikere fra Alternativets og Enhedslistens folketingsgruppe. Her snakkede vi om sagsomkostningers betydning for indsatte/løsladte. Det er Den Sociale Retshjælps erfaring, at mange løsladte har svært ved at blive resocialiseret tilbage til samfundet pga. deres store gæld til sagsomkostninger. Vi var derfor til mødet for at diskutere løsningsforslag. I Den Sociale Retshjælps Fond foreslår vi at lave gælden indkomstreguleret, hvilket vi har fremlagt for politikerne.


Møde med Cevea 

Den 4. januar var vi til møde med Cevea ang. gældsrådgivning og gælds betydning for udsatte borgere. Cevea overvejer at forske yderligere i dette, hvilket er til gavn for os, da det er endnu en tænketank der kan støtte op om vigtigheden af gældsrådgivning. De er særligt interesseret i de samfundsmæssige gevinster ved at give udsatte borgere kvalificeret gældsrådgivning.


Møde med Justitia

Den 4. Januar var vi til møde med Justitia ang. retshjælp i Danmark. Vi i Den Sociale Retshjælps Fond ønsker at få lagt nogle standarder som alle retshjælpsorganisationer skal leve op til. Dette er for at sikre, at alle borgere får en kvalificeret rådgivning. Ligeledes ønsker vi et mere gennemskueligt system, hvor der er sammenhæng mellem det arbejde man udfører, og den økonomiske støtte man modtager for det. I dag er der stor forskel på, hvor meget retshjælpsorganisationer får i statslig støtte, og det hænger ikke sammen med det arbejde der udføres. 

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk

Horsens: Axelborg 1 - 8700 Horsens - 70 22 93 90 - horsens@socialeretshjaelp.dk

København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk