Den Sociale Retshjælps eksterne nyhedsbreve

 

For at sætte vores målgruppers problemstillinger på den politiske dagsorden udsender Den Sociale Retshjælp ca. fire gange årligt et eksternt nyhedsbrev, der sætter fokus på vores mærkesager og vores retspolitiske arbejde. Nyhedsbrevene har oftest et gennemgående tema, som er omdrejningspunktet for artikler og interview. Dette tema vælges ud fra, hvilke retspolitiske emner der er mest aktuelle netop nu. Relevante parter som fx politikere, samarbejdspartnere, berørte borgere osv. bliver inddraget i diskussionen af temaet, så det behandles så uddybende som muligt. 

 

De eksterne nyhedsbreve udsendes til interessenter såsom samarbejdspartnere, relevante medier, politikere, medarbejdere, klienter og andre, der har vist interesse for Den Sociale Retshjælps arbejde. Herved bliver nyhedsbrevene en platform, der giver os mulighed for at kæmpe vores klienters sag på et retspolitisk plan.

 

I menuen til højre kan du finde vores seneste nyhedsbreve. Har du spørgsmål til en artikel fra et tidligere nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte Innovationsafdelingen. Vi modtager også meget gerne forslag til emner, der kunne tages op i kommende nyhedsbreve.

 

Du kan henvende dig på hverdage mellem kl. 9.00 og 17.00 på tlf. 87 41 93 36 eller på innovation@socialeretshjaelp.dk


Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk