Nyhedsbrev - Oktober 2017 - Gæld og gældsrådgivning:


Introduktion

Med denne introduktion indleder Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) vores seneste nyhedsbrev, der i denne omgang stiller skarpt på gældsproblemer og gældsrådgivning i Danmark. Introduktionen forklarer, at gæld er et samfundsmæssigt såvel som et personligt problem.


Certificeringsordning

DSRF har i lang tid anbefalet, at der udformes en national certificeringsordning, der skal sikre at dansk gældsrådgivning lever op til fælles kvalitetsstandarder. Der er en god og stærk tradition for frivillighed hos de danske gældsrådgivninger, men for at give borgerne den bedst mulige vejledning, er der behov for at supplere de frivillige med fastansat personale. 


Etiske regler

Gældsrådgivere løfter et meget stort ansvar, når de tager ansvar for deres klienters økonomiske situation. Alligevel findes der ingen generelle etiske standarder for gældsrådgivning i Danmark. Hos DSRF arbejder vores gældsrådgivning alligevel med et sæt klare etiske regler, der er inspireret af de regler, som rådgivninger i udlandet er underlagt. Vi mener, at der bør sættes et større fokus på at indføre fælles etiske regler for dansk gældsrådgivning.


Gældssanering

I denne artikel gives et kort overblik over reglerne for gældssanering i Danmark. Gældssanering kan være af enorm betydning for borgere, der er fanget i en uoverskuelig gæld, som de aldrig kan komme ud af. Lene Dall-Hansen, gældsleder hos DSRF's kontor i Aarhus, forklarer også hvordan de nuværende regler for at søge gældssanering kan være uoverskuelige for borgerne.


Gældsrådgivning og socialt udsatte

Mange borgere står med gældsproblemer, men særligt de som i forvejen befinder sig i en socialt udsat situation, kan have svært ved at løfte denne byrde. Denne artikel forklarer, hvordan gældsrådgivning kan være af stor betydning for socialt udsatte borgere med gældsproblemer.


Gældsrådgivning og indsatte

I Den Sociale Retshjælps Fond mener vi, at vi skal hjælpe landets indsatte med at få et overblik over deres gæld og juridiske problemer. Hovedargumentet er, at det kommer os alle til gode, hvis indsatte får styr på disse problemer. Følgende artikel handler dog udelukkende om gæld, og hvorfor vi skal have opsøgende gældsrådgivning til landets indsatte.


Lejere sættes på gaden som følge af gæld

I denne artikel diskuterer vi, hvordan gældsproblemer kan spænde ben for lejeres huslejebetalinger, og dermed kan resultere i, at de sættes ud af deres bolig. Christian Højholt, leder hos foreningen BoTrivsel, forklarer hvordan gæld ofte kan resultere i udsættelse, og hvordan dette kommer både borgerne og boligforeningerne til skade. Den Sociale Retshjælps Fond argumenterer derfor for, at der skal sættes større fokus på kvalificeret gældsrådgivning blandt boligforeningerne, så gældsproblemer kan bekæmpes før de resulterer i udsættelse.


Nødvendigheden af dokumentation

Dokumentationsarbejde udgør det fundament, som en kvalificeret rådgivning bygges på. En udførlig og konstruktiv dokumentationspraksis er nemlig nødvendig for at sikre, at gældsrådgivninger kan være transparente for deres tilskudsgivere, om det arbejde de udføre. Derudover er indsamling af data et vigtigt skridt i at afdække, hvornår gældsrådgivning har en positiv effekt på borgernes livssituation - viden der kan hjælpe med at sikre, at der gives den bedst mulige Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk