Juridisk Rådgivnings medarbejdere


En Juridisk Manager arbejder i Den Sociale Retshjælps Fonds juridiske afdeling, hvor de varetager rådgivning og sagsbehandling. Juridisk Rådgivning er sammensat af lønnede og delvist lønnede medarbejdere samt frivillige. 


En Juridisk Manager er enten advokat, jurist eller jurastuderende på kandidatdelen. Dvs., at de alle har bestået 6.semester på jurastudiet.


Alle jurastuderendes arbejde udføres altid under supervision af færdiguddannede jurister eller advokater.


Alle modtager fyldestgørende oplæring, førend de påbegynder arbejdet med klienterne. Undervisningens omfang og varighed varierer alt efter hvilke trin, medarbejderen forventes at skulle rådgive på.  Alle frivillige studerende certificeres til at kunne rådgive og yde sagsbehandling på trin 1-2, mens frivillige fagfolk og praktikanter certificeres til at kunne rådgive og yde sagsbehandling på trin 1-3. Ligeledes er alle rådgivere underlagt vores etiske regler. På denne måde sikre vi os, at alle vores medarbejdere kan yde et kvalificeret stykke arbejde for klienterne.


De Juridiske Managere beskæftiger sig med en lang række juridiske områder såsom insolvens-, foged-, kreditaftale-, aftale-, straffe-, udlændinge-, forvaltnings-, leje- og socialret. Opgaverne vil ydermere kunne bestå af opsøgende retshjælpsarbejde via rejseholdsbesøg på kriminalforsorgens udslusningspensioner og i udvalgte fængsler samt på Myndighedsafdelingen i Aarhus Kommune.


Juridisk leder

Der er en juridisk leder tilknyttet DSRFs juridisk rådgivning, og denne har det overordnede ansvar for den juridiske sagsbehandling, herunder også juridiske sparring, og de juridiske managere. Den juridiske ledere er som udgangspunkt cand.jur.- eller cand.merc.(jur.).


Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk