Vores medarbejdere

 

En gældsmanager arbejder i Den Sociale Retshjælps Fond gældsafdeling, hvor de varetager rådgivning og sagsbehandling. Gældsmanagere kan være lønnede, timelønnede eller frivillige.


En gældsmanager studerer finansøkonomi, finansbachelor, Oecon., HA(jur.)/merc.(jur.), HA/merc., jur, soc. og har bestået 3. semester på bacheloruddannelsen eller er merc.aud. på 1.-4. semester.


Gældsmanageres arbejde udføres altid under supervision af en faglig kompetent leder, der har bestået en af ovennævnte uddannelser. Alle managere er desuden underlagt Den Sociale Retshjælps etiske regler, og på denne måde sikrer vi os, at vores medarbejdere yder et kvalificeret stykke arbejde for klienterne. 


Alle modtager fyldestgørende oplæring førend de påbegynder arbejdet med klienterne. Undervisningens omfang og varighed varierer alt efter hvilke trin, medarbejderen forventes at skulle rådgive på.  Alle frivillige studerende certificeres til at kunne rådgive og yde sagsbehandling på trin 1-2, mens frivillige fagfolk og praktikanter certificeres til at kunne rådgive og yde sagsbehandling på trin 1-3.


Gældmanagere hjælper klienterne ud af en negativ gældsspiral og sikrer vedkommende mere stabilitet i hverdagen, f.eks. gennem overbliksdannelse og budgetoptimering. De varetager desuden klientens interesser gennem inkassoproceduren over for kreditorer, banker, lånefirmaer, SKAT, fogedretten, kommune, udlejere m.fl


Gældsleder

Der er en Gældsleder tilknyttet DSRF’s Gældsrådgivning, og denne har det overordnede ansvar for alle gældsmanagere og skal fungere som sparingspartner. Det er et krav at Gældslederen har en faglig relevant baggrund.


Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk