Kvalificeret offentlig retshjælp

Alle borgere skal have adgang til kvalificeret retshjælp. 

 

Vores arbejde – status

Den Sociale Retshjælps Fond kæmper naturligvis for en kvalificeret offentlig retshjælp, herunder også lige adgang til retshjælp for alle.


I efteråret 2014 udførte vi en Voxpop, der viste, at mange borgere ikke ved, at de er berettiget til at modtage gratis juridisk rådgivning, når de ligger under indtægtsgrænsen for fri proces, men allerede tilbage i maj 2011 lavede vi vores første politiske henvendelse vedrørende ordningen for Offentlig Retshjælp i Danmark.


Siden hen er det blevet til mange politiske henvendelser - vi har bl.a. sendt henvendelse til retsordførerne vedr. mangelfuld retshjælp, bakket op om Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om, at arrangere en åben høring, der kan sætte fokus på danskernes adgang til retshjælp, gjort opmærksom på behovet for retshjælp til udsatte borgere, deltaget i høringen vedrørende en ny bekendtgørelse for retshjælpskontorer samt sat fokus på kvalitetssikring af offentlig retshjælp.


Derudover har vi udarbejdet standarder for de krav, som vi som minimum, synes der skal være til en retshjælpsorganisation. Disse indebærer etiske regler samt gennemsigtighed i form af et udvidet trinsystem. Disse standarder blev implementeret internt og sidenhen eksternt i foråret 2013.

 

Hvorfor er kvalificeret offentlig retshjælp en mærkesag for DSR?

I 2007 trådte lovændringer vedrørende retshjælp ved advokatvagter med videre i kraft. Den Sociale Retshjælp er dog bekymrede for den udvikling, vi har set på området de sidste år, og mener stadigvæk ikke, at alle borgere i dag har gode og lige muligheder for at få offentlig retshjælp. Endvidere er der også generelt set et manglende kendskab blandt borgerne til de muligheder, der er for at søge gratis juridisk rådgivning. 

 

Hvis flere borgere var informeret om deres mulighed for gratis juridisk rådgivning, ville mange problemer kunne løses tidligere end det ofte er tilfældet i dag. For de socialt udsatte borgere, som vi ofte hjælper, kan rod i økonomien og manglende overblik over deres egen sag og rettigheder være medvirkende til, at de fastholdes i en udsat position, hvor de er afhængige af samfundets økonomiske støtte. Det koster derfor samfundet penge at have borgere, der ikke har en afklaring på deres juridiske og økonomiske situation. Endvidere er det i denne forbindelse også vigtigt, at retshjælps-organisationerne er klædt ordentlig på til at kunne varetage borgernes problematikker, samt at borgerne har let adgang til de oplysninger de måtte have brug for. 

 

Den Sociale Retshjælp mener, at der er flere tiltag, som vil kunne være med til at sikre borgernes retssikkerhed: 

  • Alle retshjælpskontorer skal være underlagt et sæt etiske regler, på lige fod med advokaterne – dette skal være med til at kvalitetssikre det juridiske rådgivningsarbejde, der tilbydes borgerne 
  • Der skal være gennemsigtighed på retshjælpsområdet, herunder kommunikation om hvilke trin der ydes rådgivning på ved henholdsvis retshjælpsorganisationer og advokatvagter – dette er afgørende for at borgeren på forhånd ved, hvilken juridisk bistand de kan forvente fra det sted, de henvender sig til 
  • Der skal etableres et bedre samarbejde mellem advokatvagter og retshjælpsorganisationer 
  • Der skal også etableres et bedre henvisningssamarbejde internt mellem retshjælpsorganisationerne – dette kan sikre at borgeren ikke kommer til at gå fra den ene hjælpeinstans til den anden pga. manglende ressourcer. Derfor er dinretshjaelp.dk også blevet oprettet som en mulighed for borgeren såvel som for organisationen at danne sig et overblik over hvilke kompetencer de enkelte organisationer ligger inde med 
  • Retshjælpsorganisationernes klienter skal beskyttes på lige fod med advokaternes klienter – det drejer sig om at sikre de juridiske rådgiveres tavshedspligt, så vi kan sikre vores klienter bedst muligt (for mere information om dette emne, se mærkesagen Tavshedspligtbeskyttelse for retshjælpsorganisationer
  • Til sidst skal der også skabes et bedre samarbejde med de offentlige myndigheder – dette ville være til gavn for borgerne og på samme måde gøre alles arbejde mere effektivt (for mere information om dette emne, se mærkesagen Fuldmagtsproblematik

Status på mærkesag:

 

AKTIV


Relevante dokumenter vedrørende mærkesagen:


Nyhedsbrev 2014


Svar fra Justitsministeriet på politisk henvendelse (februar 2015)
 

Pressemeddelelse 

om Radikale Venstres udspil til en retspolitisk reform. 

(September 2014)


Politisk henvendelse

vedrørende Radikale Venstres udspil til en retspolitisk reform.

(September 2014)


Svar fra Justitsministeriet på høringssvaret

(Juni 2014)

Høringssvar

vedrørende ny bekendtgørelse for retshjælpskontorer mv. 

(maj 2014)


Pressemeddelelse 

vedrørende kvalitetskrav til retshjælp (januar 2014)


Politisk henvendelse

 vedrørende kvalitetssikring af offentlig retshjælp (januar 2014)


Svar fra Civilstyrelsen

på politisk henvendelse (januar 2014)


Henvendelse til Folketingets retsudvalg

opfølgning på høring (april 2013)

Politisk henvendelse

til Folketingets Retsudvalg om åben høring (november 2012)

 

Politisk henvendelse 

vedrørende ordningen for Offentlig Retshjælp i Danmark (maj 2011)


Politisk henvendelse

Lige adgang til retshjælp i Danmark – opsøgende retshjælp i fængsler og udsatte boligområder

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk