Kommunikation 

 

Sekretariatet har hovedansvaret for den interne kommunikation hos Den Sociale Retshjælp. Afdelingen varetager desuden også en del af det eksterne kommunikationsarbejde i samarbejde med Innovationsafdelingen.

 

Af hovedpunkter inden for intern kommunikation kan nævnes:

  • Løbende opdatering af intranettet
  • Udsendelse af det interne nyhedsbrev, der holder medarbejderne opdateret om organisationens arbejde
  • Afholdelse af personalemøder
  • Generel kommunikation omkring nyheder og ændringer.

Af hovedpunkter inden for ekstern kommunikation kan nævnes:

  • Den Sociale Retshjælps ageren på sociale medier som Facebook og LinkedIn
  • Assistance i forbindelse med udarbejdelsen af det eksterne nyhedsbrev

  • Udvikling af forskelligt kommunikationsmateriale, fx rekrutteringsmateriale

  • Opdatering af Den Sociale Retshjælps hjemmeside

  • Kontakt til uddannelsesinstitutioner.

Afdelingens medarbejdere er ofte uddannet inden for kommunikation og fungerer derfor også tit som konsulenter, når organisationens øvrige medarbejdere har behov for at få kommunikeret et budskab bedst muligt ud.  

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk