De tre juridiske rådgivningstrin

Den Sociale Retshjælp har udarbejdet et trinssytem for at sikre gennemsigtighed i jf. rådgivning vi tilbyder. Nedenstående har til formål at beskrive hovedlinjerne i den rådgivning vi, hos Den Sociale Retshjælp, kan udføre på henholdsvis trin 1, 2 og 3:

 

Trin 1: Juridisk rådgivning
På trin 1 ydes der hjælp-til-selvhjælp til klienter, der ikke er klar over deres retsstilling eller muligheder, men som har de personlige forudsætninger og ressourcer til selv, eller igennem deres netværk, at håndtere egne juridiske problemer efter at have modtaget kvalificeret juridisk rådgivning.

Her ydes der kun rådgivning, der kan betegnes som en ”juridisk skadestue”, hvor man hurtigst muligt forsøger at identificere og afdække problemets karakter og de muligheder, der er for at få det løst ved hjælp af rådgivning eller eventuelt ved henvisning til anden instans. Klientens eller dennes netværk skal selv stå for kontakten til modparter og offentlige myndigheder. Manageren indhenter heller ikke fuldmagt fra klienten.


Trin 2: Lettere juridisk sagsbehandling
På trin 2 ydes der hjælp-til-selvhjælp kombineret med lettere sagsbehandling, fx hjælp til udarbejdelse af en skriftlig ansøgning, ansøgning om fri proces og lignende. Her skal klienten som udgangspunkt selv stå for kontakten til modparten på baggrund af Managerens grundige vejledning og instruktioner. Såfremt klientens situation begrunder det, vil Manageren udfærdige mindre komplicerede skrivelser såsom lettere korrespondance til modparten. I dette tilfælde vil manageren ydermere indhente en fuldmagt fra klienten.


Trin 3: Udvidet juridisk rådgivning og sagsbehandling
På trin 3 tilbydes der et mere omfattende og helhedspræget juridisk sagsbehandlingsforløb i en konkret sag. Manageren vil her hjælpe med at indhente relevante dokumenter for sagsbehandlingen samt håndtere den primære kontakt med modparter, herunder offentlige myndigheder, ved fx at udarbejde en skriftlig ansøgning, aktindsigt, klage over en administrativ beslutning/afgørelse eller ansøgning om fri proces og lignende.

Manageren kan ligeledes fungere som bisidder for klienten ved møder hos kommunen, i fogedretten eller lignende, hvor det er geografisk muligt.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk