Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning 

 

Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning er et tilbud om lettere juridisk rådgivning på trin 1 til alle borgere, samt sagsbehandling på trin 1-3 til socialt udsatte borgere og borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. 

 

I det nedenstående kan du se et uddrag af vores fakta omkring Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning. Ydermere ligger der i menuen til højre dokumenter med aktuelle fakta, herunder baggrundsinformationer om afdelingens typiske klienter, samt nogle uddybende kommentarer herpå. Der er også rapporter omkring de problematikker, afdelingens klienter ofte kæmper med. 

 

Disse fakta er udarbejdet af Innovationsafdelingen på baggrund af klienthenvendelsesskemaer i 2017 fra afdelingen.

 

Fakta om Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning

 

Alder:

Gennemsnitsalderen på afdelingens klienter er 40 år.


Køn:

43,9 % af afdelingens klienter er mænd.

56,1 % af afdelingens klienter er kvinder.


Tidligere klient:

19,5 % af afdelingens klienter har været klienter i organisationen før.


Civilstatus:

57,1 % af afdelingens klienter er enlige.

17,1 % af klienterne har en samlever.

23,4 % af klienterne er gift.


Børn:

48,5 % af afdelingens klienter har børn under 18 år.


Beskæftigelsesstatus:

42,8 % af afdelingens klienter er ledige.

13,2 % af klienterne er studerende.

26,6 % af klienterne er i job.

17,3 % af klienterne er pensionister.


Indtægtsform:

24,7 % af afdelingens klienter er kontanthjælpsmodtagere.

0,7 % af klienterne modtager fængselsdusør.

12,5 % af klienterne er førtidspensionister.

11,4 % af klienterne er SU-modtagere.

28,9 % af klienterne lønmodtagere.

4,2 % af klienterne er sygedagpengemodtagere.

3,5 % af klienterne er folkepensionister.


Problemstillinger:

86,9 % af afdelingens klienter henvender sig med én enkelt problemstilling.

10,9 % af klienterne henvender sig med to problemstillinger.

2,1 % af klienterne henvender sig med tre problemstillinger.


Type af problematikker:

8,3 % af afdelingens klienter henvender sig med gældsproblematikker.

3,4 % af klienterne henvender sig med strafferetlige problematikker.

25,5 % af klienterne henvender sig med boligproblematikker.

29,1 % af klienterne henvender sig med socialretlige problematikker.

5,8 % af klienterne henvender sig med udlændingeretlige problematikker.

0,4 % af klienterne henvender sig med stalking problematikker.

Relevant fakta om Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning:

 

Baggrundsinformation 

om afdelingens klienter

 

Fakta om klienternes problematikker

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk