Den Sociale Retshjælps Fonds

Juridiske Rådgivning


Den Sociale Retshjælps Fond tilbyder gratis retshjælp i form af juridisk rådgivning til alle borgere samt gratis sagsbehandling til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Vores Juridiske Rådgivning har afdelinger i både Aarhus og København, men er landsdækkende, hvilket betyder, at du kan rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til os, uanset hvor i landet du bor.  Derudover besøger vi også alle landets pensioner og flere fængsler samt boformer, væresteder, udsatte boligområder m.v.
 

Vi giver blandt andet juridisk bistand inden for følgende områder;

  • Socialret, ydelser og tilskud: Ydelser til ledige, syge og pensionister. Betingelse for at få kontakthjælp sygedagpenge, førtidspension, folkepension m.v. Engangsydelser,  og boligstøtte. Revalidering og fleksjob. Børnetilskud, børnebidrag og friplads. Klager over myndighedsafgørelser.
  • Lejeret/boligret: Midlertidig husly. Akutboliglister. Ind- og fraflytning. Tvangsaktion. Husleje og faste omkostninger. Fremleje. Opsigelse. Reglerne for indgåelse/ophævelse af lejemål inklusive udsættelser, flytteafregninger, betalingsordninger o.l. Klager til udlejer og rådgivning om muligheden for at tage en sag til huslejenævnet eller boligretten.
  • Familieliv: Ægteskab og samliv. Separation og skilsmisse. Forældremyndighed. Samvær. Anbringelse. fripladser på institutioner og børnebidrag. Mistrivsel. Reglerne for papirløst samliv og de økonomiske konsekvenser af ægteskab. Adoption.
  • Arveret: Testamenter, arv og gaver. Tvangsarv.
  • Forbrugerret: De rettigheder og handlemuligheder, købeloven giver en forbruger, og de pligter købeloven pålægger sælger. Vejledning om muligheden for at indbringe sager for forbrugerklagenævnet og forbrugerombudsmanden.
  • Strafferet: Anholdelse og sigtelse. Afsoning og løsladelse. Forberedelse på retsmøder. Bødevedtagelse, varetægtsfængsling, aflytning, ransagning og beslaglæggelse.
  • Udlændingeret: Dansk statsborgerskab. Familiesammenføring. Midlertidig/permanent opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Asyl 

Vi hjælper også meget gerne med ting, der ligger udenfor disse kategorier, så kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe med din sag.

Ligger din sag udenfor vores kompetencer, kan vi også hjælpe med henvisning til advokat.


For at læse mere om hvad vi ikke kan hjælpe med - klik HER.


Kontor i København

Bragesgade 10C (I baggården)

2200 København N

Telefon: 70 22 93 30

Mail: kbh@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148

Find vej


Åbningstider i København

Mandag9.00-17.00 
Tirsdag 9.00-19.00 
Onsdag 9.00-17.00
Torsdag9.00-19.00
Fredag9.00-17.00

(eller efter aftale)

Kontor i Aarhus

Augustenborggade 2

8000 Aarhus C 

Telefon: 70 22 93 30

Mail: aarhus@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148

Find ve


Åbningstider i Aarhus

Mandag 9.00 - 19.00

Tirsdag 9.00 - 17.00

Onsdag 9.00 - 19.00

Torsdag 9.00 - 17.00

Fredag 9.00 - 17.00

(eller efter aftale.)

Kontor i Horsens

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12

8700 Horsens

Telefon: 29914404

Mail: horsens@socialeretshjaelp.dk

CVR: 35499148


Åbningstider i Horsens

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17