ID-tyveri

Identitetstyveri eller -misbrug er et stigende problem. Knap 50.000 danskere om året oplever, at deres personlige oplysninger bliver misbrugt til eksempelvis bestilling af varer eller ydelser på kredit eller medicinordinering. Hos Den Sociale Retshjælp oplever vi et stigende antal klienter, der henvender sig, fordi de har en mistanke om, at deres identitet bliver misbrugt, men ikke ved, hvordan de skal forholde sig i den givne situation. Vi ser det derfor som en del af vores opgave, at gøre opmærksom på dette problem. 

 

Vores arbejde  - status

Den Sociale Retshjælp deltog den 8 maj 2012 i Folketingets Retsudvalgs høring om identitetstyveri og henvendte os derefter til alle medlemmer af retsudvalget og retsordførere, som deltog i høringen og gav udtryk for de løsninger, vi synes, der skal til for at komme problemet til livs.


Vi mener stadig, det er en problematik, der skal være fokus på, da vi i vores arbejde fortsat støder på disse sager og derfor mener, at det er vigtigt at bidrage til synliggørelsen af denne voksende problematik.


Den Sociale Retshjælp blev i foråret 2014 kontaktet af The Lithuanian Consumer Institute i forbindelse med opstart af et samarbejde omkring ID-tyveri. Den Sociale Retshjælp ser det som vigtigt, at der bliver sat fokus internationalt på ID-tyveri. Projektet er blevet godkendt i september 2014, og det er derfor i sin spæde start. Planen er, at Den Sociale Retshjælp i foråret 2015 modtager repræsentanter fra Litauen, som forberedelse til en konference i 2015 om forebyggelse af ID-tyveri, og hvilke tiltag, der skal tages. 


I 2015 er projektet blevet tilknyttet tre eksterne studerende fra Teknoantropologi, der udover at varetage vores interesser på området, også udarbejder en kvalitativ undersøgelse vedrørende dets omfang i Danmark. De tre studerende bliver desuden vores repræsentanter til konferencen i Lituaen i april 2015. I den anledning søger vi informanter og frivillige deltagere, der vil svare på en række spørgsmål udarbejdet af vores tre studerende. Du kan læse mere om projektet og deres forespørgsel i menuen til højre.
 

Hvorfor er ID-tyveri en mærkesag for DSR?

Det er ikke sikkert, man opdager, at ens sundhedskort eller andre ID-kort er væk, eller at ens personlige oplysninger er tilgængelige på internettet, før skaden er sket, og der for eksempel kommer opkrævninger eller regninger, man ikke kender til. Den Sociale Retshjælp får henvendelse fra flere borgere, der har mistanke om, at deres personlige oplysninger bliver misbrugt, og som ikke ved, hvad de skal gøre eller hvor de kan få hjælp. Ligeledes er der klienter, som oplever, at politiet ikke tager deres mistanke alvorligt, og derfor ikke vil udlevere en kvittering for anmeldelsen. Borgerne er i disse situationer dårligt stillet. Uden kvittering for anmeldelse kan borgeren ikke dokumentere overfor kreditorer, pengeinstitutter og andre involverede at deres oplysninger er blevet misbrugt, og kan derfor ikke frasige sig disse krav eller få noget ud af forsikringen.


Der er flere ting, man kan gøre for at imødekomme problemet med identitetstyveri: 

  • Man bør starte med at definere identitetstyveri.
  • Man kan oprette en hjælpe-hotline, hvor man kan henvende sig ved mistanke om misbrug af personlige oplysninger. Dette kan kobles med en hjemmeside, der samler oplysninger herom, ligesom man har gjort på Borger.dk
  • Man bør lave en forebyggende kampagne om beskyttelse af CPR-nummeret, man kan tilgå mange personlige oplysninger med dette nummer, og man bør højne folk bevidsthed om at beskytte dette. I denne forbindelse bør man dæmme op for virksomheders brug af CPR-nummeret evd kundeoprettelse for eksempel i en fitness-klub.

Generelt skal informationsniveauet om identitetstyveri hæves, vigtigst er det dog, at politiet tager mistanke om identitetstyveri alvorligt, og at den borger, der henvender sig, kan få en kvittering på anmeldelsen og stole på at politiet undersøger sagen nærmere. 

Status på mærkesag:

 

Afsluttet


Efterspørgsel af informanter til projekt ID-tyveri.

Studerende på Teknoantropologi efterspørger informanter til et projekt vedr. ID-tyveri.  


Politisk henvendelse

vedrørende identitetstyveri

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk