Hvem kan vi hjælpe?

Den Sociale Retshjælp er en 100% offentlig støttet organisation, hvilket betyder, at der er konkrete krav til hvem og hvad vi kan hjælpe med. 


Vi kan pt. hjælpe følgende:

Overordnet målgruppe

Socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb samt særlige målgrupper, som fx unge med begyndende spillegæld eller andre borgere, der befinder sig i en svær økonomisk situation og samtidig skal håndtere livskriser som fx skilsmisse og spørgsmål om forældremyndighed.


I forhold til denne målgruppe samarbejde vi med:

  • Kommunale myndigheder (Aarhus Kommune): Center for Kontanthjælpsydelser / Job, Udsatte og Socialpsykiatri (Tre Ege, Østervang, Nordbyen og Malmøgade) / Center for Myndighed
  • Frivillige foreninger: Fundamentet, Streetmanagerforeningen, Den Sociale Retshjælp
  • Offentlige & private behandlingstilbud: Forskningsklinikken for Ludomani / Ludomaniklinikken Mindwork / Gadegaard behandlingscenter / Alfa København / Dansk Misbrugsbehandling / TJELE /
  • Almene boligforeninger: DAB / FSB / UBS BOLIG / Almenbo / AL2bolig

Fængselsrejseholdet: 

Nuværende og tidligere kriminelle, som har henvendt sig på vores opsøgende besøg i landets fængsler, arresthuse, pensioner og KiF-afdelinger samt klienter, som tidligere har været tilknyttet en sådan institution.


Denne målgruppe hjælpes i et samarbejde med Kriminalforsorgen.


Rådgivningsteamet: (Aarhus)

Rådgivningsteamet tager på besøg på forsorghjemmene i Aarhus og hjælper de borgere, som befinder sig her.


Rådgivningsteamet er et samarbejde med Job, Udsatte og Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune.


Ludomaniprojektet

Er du tilknyttet Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus eller Ludomaniklinikken Mindwork i København, har du mulighed for at få gældsrådgivning hos os. Vi hjælper 15-20 borgere om året fra hvert sted. Det er Forskningsklinikken for Ludomani og Ludomaniklinikken Mindwork der vurderer, hvem af deres klienter, der har mest brug for gældsrådgivning. Alle henvendendelser skal derfor gå igennem dem.


Ring endelig til os, hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe dig.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk