Hvem kan vi hjælpe?

Den Sociale Retshjælp er en 100% offentlig støttet organisation, hvilket betyder, at der derfor er konkrete krav til hvem og hvad vi kan hjælpe med. 


Grundet økonomi- og gældspuljen der blev udmøntet i juni 2018 kan vi IKKE længere udøve gældsrådgivning til alle borgere under indtægtsgrænsen for fri proces på trin 1-3.


Vi kan pt. hjælpe følgende:

Fængselsrejseholdet: 

Nuværende og tidligere kriminelle, som har henvendt sig på vores opsøgende besøg i landets fængsler, arresthuse, pensioner og KiF-afdelinger samt klienter, som tidligere har været tilknyttet en sådan institution.


Rådgivningsteamet: (Aarhus)

Alle borgere som er tilknyttet Center for Myndighed i Aarhus Kommune eller en af deres afdelinger.


Sekundært, og kun hvis der er plads (aka. hvis ingen tilknyttet Myndighedsafdelingen er på venteliste), kan vi rådgive socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb. 


At være socialt udsat er ikke specifikt defineret, men betyder, at man har et socialt problem ud over ens gældproblematikker, f.eks. er hjemløse, sindslidende eller misbruger. 


Ludomaniprojektet

Er du tilknyttet Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus eller Ludomaniklinikken Mindwork i København, har du mulighed for at få gældsrådgivning hos os. Vi hjælper 15-20 borgere om året fra hvert sted. Det er Forskningsklinikken for Ludomani og Ludomaniklinikken Mindwork der vurderer, hvem af deres klienter, der har mest brug for gældsrådgivning. Alle henvendendelser skal derfor gå igennem dem.


Ring endelig til os, hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe dig.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk