Hvem kan vi hjælpe?

Den Sociale Retshjælp er en 100% offentlig støttet organisation, hvilket betyder, at der derfor er konkrete krav til hvem og hvad vi kan hjælpe med. Som udgangspunkt tilbyder vi gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til alle borgere i hele landet - uafhængig af indkomst på trin 1 og til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces på trin 1-3. Derudover kan alle tidligere, nuværende og kommende indsatte samt socialt udsatte borgere fra hele landet også modtage rådgivning. Du kan læse mere under de respektive rådgivningstilbud og projekter nedenfor.

 

For borgere under indtægtsgrænsen for fri proces

Ligger du under indtægtsgrænsen for fri proces, kan vi tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning på trin 1 samt hvor det skønnes nødvendigt også på trin 2 - 3. Indtægtsgrænsen for fri proces er pr. 2018 på 322.000 kr. om året før skat for enlige (ca. 26.830 kr. pr. måned) og 409.000 kr. for par (ca. 34.080 kr. pr. måned – tilsammen) - hertil tilføjes 56.000 kr. for hvert barn (ca. 4.666 kr. pr. måned).

 

Hvis du ligger over grænsen for fri proces, kan vi tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning på trin 1 og derefter henvise til en advokat, hvor man dog selv skal betale såfremt man ikke er dækket af en retshjælpsforsikring.

 

Tidligere og nuværende indsatte

Er du tidligere, nuværende eller kommende indsat, kan vi tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning på trin 1-3. Derudover kommer vi på rejseholdsbesøg i flere af landets fængsler samt alle pensionerne.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk