Den Sociale Retshjælps Fonds persondatapolitik


Som klient hos Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) oplyser du vores Managere om en række personlige oplysninger. Det er vigtigt for os, at du er tryg ved, hvordan vi anvender og opbevarer dine persondata. Derfor har vi også en klar politik for, hvordan vi gør dette på en ansvarsfuld og respektfuld måde – og naturligvis efter gældende regler på området.


DSRF er dataansvarlig for dine persondata, og dermed også opbevaringen og brugen heraf. Hvis du har spørgsmål til håndteringen og opbevaringen af din data, ønsker at gøre indsigelser mod behandlingen heraf, tilbagekalde dit samtykke, få korrigeret dine persondata, få indsigt i din data eller få begrænset behandlingen heraf, skal du kontakte DSRF på it@socialeretshjaelp.dk


Hvor får vi oplysningerne fra, og hvem deler vi dem med?
Anvendelse af persondata
Kategorier af personoplysninger
Opbevaring af oplysninger
Dine rettigheder
Kontakt

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk